හෝමාගම ගිනි අවි තව මතුවෙයි!! සැකකරුගේ ප්‍රකාශයන් මත විමර්ශන ඉදිරියට

හෝමාගම පිටිපන ප්‍රදේශයේදී දී අත්අඩංගුවට ගත් ගිනි අවි සම්බන්ධ සිද්ධියට අදාළ තවත් අවි ආයුධ හා උපකරණ තොගයක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සමත්ව ඇත
පොලිස් විශේෂ කාර්ය කාර්ය බළකා නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් හෝමාගම පිටිපන ප්‍රදේශයේ දී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද අවි ආයුධ සහ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය උපකරණ සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් සහ සැකකාරිය වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත බාරදෙන ලදී

ඉහත සැකකරුවන් සම්බන්ධයෙන් කරන ලද විමර්ශනවලදී අනාවරණය කරගත් කරුණු මත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් අතුරුගිරිය පුදේශිය දී තවත් සැකකරුවෙකු ටී 56 ගිනි අවියක් සමග අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් කැන්දලන්ද ප්‍රදේශීයේ නිවසක් පරීක්ෂා කර ගිනි අවිපුපුරණ ද්‍රව්‍ය සහ උපකරණ තොගයක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත

අත් බෝම්බ 4 පිස්තෝල අවි එකයි යි detanetor එකයි ගල්කටස් වර්ගයේ ගිනි අවි එකයි repeated අවි එකයි උන්ද 600 අත් විලංග එකයි එයා රයිෆල එකයි එම උන් 10 අපරධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සොයාගෙන ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *