සදුදා රජයේ නිවාඩු දිනයක් කරයි

මෙවර සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් අප්‍රේල් 12 වැනිදා රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇතැයි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය පවසයි. මේ අනුව මෙරට රාජ්‍ය සේවකයන්ට මෙවර සිංහල අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සති අන්තයේ නිවාඩු දින දෙක සමග දින පහක නිවාඩුවක් හිමිව ඇත කොරෝනා වසංගතය සමග පසුගිය වසරේ සින්හල දෙමල අවුරුද්ද සැමරීමට අවස්ථාව හිමි නොවූ අතර මෙවර එම අවස්ථාව හිමි වුවද දීඝ නිවාඩුවක් හිමි වුවද මෙරට සමස්ත ජනතාවගේ සහ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ ආර්ථික ශක්තිය හීනවීම හේතුවෙන් මෙවර අවුරුදු සැමරීම කෙසේ සිදුවනු ඇතිදැයි ඉදිරි දින කිහිපයේ දැකිය හැකිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *