ලෝකයේ රාජ්‍ය නායකයන් සහ රාජ්‍යන් සිදුකරන මිශ්‍ර නිවේදනයන් කොරෝනා වර්ධනයට හේතුවෙලා

ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වැරදි දිශාවට ගමන් කර ඇති බව මට පැහැදිලි වෙනවා බොහෝ රජයන් සහ මහජනතාවගේ ක්‍රියා කලාපයන් තමයි මේකට ප්‍රධානතම හේතුව රජය හෝ රාජ්‍ය නායකයා ලබාදෙන විවිධ පණිවුඩ මිශ්‍ර ස්වරූපයක් ගැනීම වෛරසය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව අඩු තක්සේරුවකට යනවා මෙතනදී රජයන් රාජ්‍ය නායකයන් ආදර්ශමත් වියයුතුයි ජනතාව ඒ තුලින් ජීවත් වීම වැදගත් කොරෝනා කියන්නේ දැඩි මර්ධනයක් කලයුතු වෛරසයක් එක නවතන්න බැරි වුනත් පාලනය කිරීම තමයි වැදගත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විදියට මම නැවත කියනවා බොහෝ රාජ්‍ය මර්ධනය වෙනුවට කොරෝරා වර්ධනයට තමයි දායක වෙලා තියෙන්නේ මේ නිසා .කොවිඩ් 19 මර්දනය කිරීමේදී බොහෝ රටවල් වැරදි දිශාවට ගමන්කර ඇතැයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසයි.

අද ආහාර ආරක්ෂාව හා පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් වූ නවතම වාර්තාව එළි දැක්වුනා.එහි දැක්වෙන්නේ 2019 වසරේදී පුද්ගලයින් මිලියන 690 ක් කුසගින්නේ සිටි බවයි.කොවිඩ් 19 තත්ත්වය තක්සේරු කිරීමට අපිට දැනටම හැකියාවක් නැහැ.නමුත් වාර්තාවට අනුව මේ වසර අවසානයෙන්දී තවත් මිලියන 130 ක් කුසගින්නේ ඉන්න පුලුවන්.මේකට කෙටි මාර්ග නෑ.අපි බලාපොරොත්තුවනවා මේකට ප්‍රතිකාරයක් ලෙස ඖෂධයක් සොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියල.නමුත් මේ අවස්ථාවේදී සම්ප්‍රේෂණය මැඩ පැවැත්වීමට සහ ජීවිත බේරා ගැනීමට තියෙන උපක්‍රම පිළිබඳව අවධානය යොමුකළ යුතුයි.අපි තිරසර තත්ත්වයකට අවතීර්ණ වෙන්න ඕනේ.මොකද වෛරසය නිසා අපේ ජීවිත සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල කිරීම , ලොක්ඩවුන් තත්ත්වයෙන් තවත් ලොක් ඩවුන් තත්ත්වයකට යාම මගින් සමාජයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරනවා”

ඉදිරියේදී ජීවත්විය යුතුව ඇති ආකාරය සම්බන්ධයෙන් වූ මාර්ගෝපදේශ ත්‍රිත්වයක් ද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබ තිබේ.

  1. සම්ප්‍රේෂණය මර්දනය හා මරණ සංඛ්‍යාව අඩුකිරීමට අවධානය යොමුකිරීම.

2.පුද්ගලයන්ගේ චර්යාව කෙරෙහි අවධානය යොමුකරන සමාජයන් බිහි කිරීම.

  1. ශක්තිමත් රජයේ නායකත්වයක් සහ මැඩ පැවැත්වීමට ගන්නා ක්‍රමවේද පිළිබඳව පැහැදිලිව සහ අඛණ්ඩව ජනතාවට දැනුවත් කරන ක්‍රියාවළියක් නිර්මාණය කිරීම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *