මිනුවන්ගොඩ “කෝප් සුපර්” වෙතින් නිවසටම භාණ්ඩ රැගෙන යයි

වසර තිහක ජනතා විශ්වාසය ජාතික අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් පෙරටම

මිනුවන්ගොඩ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියට අනුබද්ධ කෝප් සිටි ආයතනය මගින් මිනුවන්ගොඩ පුරා දීපව්‍යප්ත මහජන සේවය ඉතා සාර්ථකව දියත් කර ඇත. ඒ අනුව සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂිත ක්‍රම වේදයන් මගින් සියලු ඇසුරුම් සිදුකර පාරිභෝගික ජනතාවගේ නිවාස අසලටම රැගෙනවිත් භාණ්ඩ ලබාදීමේ වැඩ පිළිවෙල සාර්ථකව දියත් කර ඇත. වෙළද පොලේ පවතින මිළට අනුව රු 1100 ක් පමණ වටිනා භාණ්ඩ සහිත බදු මල්ලක් රුපියල් 900 ක මුදලකට ලබාගැනීමට ජනතාවට අවකාශ ලැබී ඇත.

විවිධ මිළ ගණන් යටතේ භාණ්ඩ මළු ලබාගැනීමට පරිභෝගිකයින්න්ට අවස්ථාව සලසා ඇති බව මිනුවන්ගොඩ කෝප් සුපර් ආයතනය සදහන් කරයි. තමන් සතුව අහාර තොග අවශ්‍ය තරම් ඇති බවත් ජනතාව කූට වෙළදුන්ට හසුනොවී විශ්වාස වන්තව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව ඇති බව සදහන් කරයි.

මිනුවන්ගොඩ අඩු අදායම් ලාභීන්ට භාණ්ඩ ලබාදීම සදහා ද මිනුවන්ගොඩ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය කටයුතු කරන බවත් ඒ සියලු භාණ්ඩ ඉතා උසස් තත්වයෙන් සෞක්‍ය බෙදා හැරීම සදහා තම කාර්ය මණ්ඩලය දිවා රෑ නොබලා කටයුතු කරන බවත් වසර 30 කට අධික කාලයක් මිනුවන්ගොඩ ජනතාවගේ වඩාත් සමීපතම ආයතනය වශයෙන් මේ ජාතික අවශ්‍යතාව නිවැරදිව තේරුම් ගනිමින් කටයුතු කරන බව සමූපකාර සමිතියේ සාමන්‍ය අධිකාරී සුදත් සමරසිංහ මහතා සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *