ජවිපෙ මිනුවන්ගොඩ දී රතුපාට ගුරුපාට වුණා ද?

මීගමුව,කටාන,මිනුවන්ගොඩ පොහොට්ටුවට සීදූව කටුනායක එජාපයට

මීගමුව,කටාන,මිනුවන්ගොඩ පොහොට්ටුවට සීදූවකටුනායක එජාපයට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ,මීගමුව මහනගර සභාව, මිනුවන්ගොඩ සහ සීදූව කටුනායකනගර සභාව හා කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව ඇතුළු පළාත් පාලන පළාත්පාලන ආයතන වල 51% එක් දේශපාලන පක්ෂයක් ලබා නොගැනීම නිසා එහි සභාපති වරුන් තේරීමේ දී පළාත් පාලන පනත යටතේ රහස් ඡන්දයක් හෝ විවුර්ත ඡන්දයක් පැවැත්විය යුතුව තිබුණි. ජවිපෙ සභාපතිවරුන් තේරීමේදී සීදූව කටුනායකදී රහස් ඡන්දයට විරුද්ධව ද මිනුවන්ගොඩදී රහස් ඡන්දයට පක්ෂ හෝ විපක්ෂ වීම ද සිදු නොකිරීම කැපී පෙනෙන ලදී. මිනුවන්ගොඩ දී ජවිපෙ මන්ත්‍රී වරයා රහස් ඡන්දයට විරුද්ධ වූවානම් සභා පතිවරයා තේරීමේදී පක්ෂ විපක්ෂ භාවය මිනුවන්ගොඩ ජනාතවට පැහැදිළිව දැක ගැනීමට හැකියාව තිබුණි.

එම අවස්ථාව අහිමි කලේ ජවිපෙ මන්ත්‍රී වරයා බව ජනාතව චෝදනා කරයි. ඔවුන් කියන්නේ කවුරුන් සභාපති වුවත් අපිට ප්‍රශ්නයක්
නොමැති බවත් සභා පතිවරයාට පක්ෂ සහ විපක්ෂ කවුරුන්දැයි පැහැදිළිව දැක ගත හැකිවන බවයි. මීගමුව, කටාන,මිනුවන්ගොඩ බලය
පොදුජන පෙරමුණ (පොහොට්ටුව ) ලබාගන්නා ලදී. සීදුව කටුනායක නගර සභාවේ බලය එජාපය ලබාගන්නා ලදී.මීගමුවේ සහ කටාන
සහ සීදූව කටුනායක දී විවුර්ත ඡන්දයක් පවත්වන ලදී මීගමුවේදී දයාන් ලාන්සා මහතා 25 ක්(පොහොට්ටුවට) රොයිස් විජිත ප්‍රනාන්දු
මහතා (එජාපය) 19 ක් ලෙසත් කටානේ දී පොහොට්ටුවට 21 ක් එජාපයට 11 ලෙසත් ඡන්දය ලැබී තිබුණි සීදූව කටුනායක ඡන්ද
විමසීමේදී එජාපයේ සරත් පීරිස් මහතාට පක්ෂව ඡන්ද 9ක් සහ මිනුවන්ගොඩදී පමණක් රහස් ඡන්දය පවත්වන ලදී.

එහිදී පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකයා වූ නීල් ජයසේකර මහතා ඡන්ද 8 ක් එජාප අපේක්ෂකයා වූ ශ්‍රී මාල් මාරසිංහ මහතා 5 ක් ලෙස ඡන්දය ලබාගන්නා ලදී. උප සභා පතිවරයා තේරීමේදී එජාපය ශ්‍රී ලනිපය එක්ව ඡන්දය ප්‍රකාශ කලද ඡන්ද ප්‍රමාණය සමාන වීම නිසා කුසපත් ඇදීමෙන් අනතුරුව උපසභාපති වරයා ලෙස අතුල කුමාර මහතා(පොහොට්ටුව) තේරී පත්වන ලදී.මේ අනුව 51% සපුරා නොතිබූ මෙම ආයතන වල සභාපතිවරුන් උපසභා පතිවරුන් තෝරාගැනීම අද දින සිදු කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *