මිනුවන්ගොඩ ගල්ලොලුව ප්‍රදේශය හුදකලා කරයි

මෙරට කොරෝනා දෙවැනි රැල්ලේ ආරම්භය මිනුවන්ගොඩ පසුගිය සති කිහිපය පුරාම මිනුවන්ගොඩ ගල්ලොලුව ප්‍රදේශය හුදකලා කරයි අසාධිතයන් රැසක් වාර්තා වන ලදී මේ හේතුවෙන් මිනුවන්ගොඩ ගල්ලොලුව ප්‍රදේශය හුදකලා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්චා රැසක් පැවති අතර මිනුවන්ගොඩ නගරයට ආසන්න ගල්ලොලුව ප්‍රදේශය තුල ව්‍යාපාරික ස්ථාන රැසක හිමිකරුවන් සිටින්නේ ගල්ලොලුව ප්‍රදේශය වන අතර පසුගියදා සෞඛ්‍ය අංශ මගින් අසධිතයන් හමුවීමත් සමග මිනුවන්ගොඩ නගරයේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථාන කිහිපයක් වසා දැමීමට තීරණය කරන ලදී

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශය තුල කොරෝනා අවධානම සම්බන්ධයෙන් සති කිහිපයක සිට වර්ධනය වීම හරහා ගල්ලොලුව ප්‍රදේශය හුදකලා කිරීමේ අවශ්‍ය තාවය තිබුනද විවිධ හේතුන් නිසා එම කටයුත්ත සිදු නොවීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාව අතර අප්‍රසාදයක් හටගෙන ඇත හුදකලා කිරීම ප්‍රමාද කිරීම හේතුවෙන් අසධිතයන් නගරයට පැමිණීමේ අවධානම පෙන්වා දෙන ලදී අවසානයේ මිනුවන්ගොඩ නගරයේ වෙළදසැල් තුලට අසාධිතයන් පැමිණි අතර නගරයේ වෙළදසැල් කිහිපයක් වසා දැමීමට සෞඛ්‍ය අංශ පියවර ගෙන තිබුණි

මෙරට කොරෝනා දෙවැනි රැල්ල ආරම්භවූ යේ මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩිස් පොකුර මගින් වන අතර එය රට පුරා ව්‍යාප්ත වන ලදී නැවත මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා අසධිතයන් හමුවීමත් සමග ප්‍රදේශයේ ජනතාව ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයක් යොමු කල යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *