මිනු // කොරෝනා පොකුරේ ඉහළම අවධානම සහිත ප්‍රදේශ රැසක්

මිනුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුරේ වැඩිම අවධානම සහිත ප්‍රදේශ වන්නේ යකහටුව ,දඹුවවත්ත ,දෙමටගොල්ල ,වැලිපිල්ලැව,මහගම ,කලාවන , අස්වැන්න වත්ත ,වේරගොඩ මුල්ල ,නම්පලදා ගම ,ගනේකන්ද ,කෙරමිණිය,කුඩාගොඩ ,පන්සිල්ගොඩ ,වෑගොව්ව, බල්ලපාන අලුතුලු ගම්මන ගණනාවක කොවිඩ් අසධිතයන් වාර්තා වන අතර මෙම නිවසක් හැර නිවසක අසධිතයන් වාර්තා වීම නිසා එම ප්‍රදේශවල ජනතාව දැඩි භීතියකින් පෙලෙන බවට සදහන් වෙයි මෙම ප්‍රදේශවල බොහෝ පිරිසක් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන ගොස් ඇති අතර මෙම ප්‍රදේශවල සිට අදාල කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවයට යාමත්,නවාතැන් පහසුකම් සැපයීමත් නිසා මෙලෙස කොරෝනා අන්තර පැමිණ ඇත

මෙම ගම්මානවල ජනතාව නිවෙස් වලටම වී කාලය ගතකරන අතර කිසිවෙකු නනිවෙස් වලින් පිටතට පැමිණීම සිදු නොකරන අතර එම පරදේශවල විහාරස්තානවල ස්වාමීන් වහන්සේලා දානමය කටයුතු සදහා පිටතට යාම පවා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර විහ්රස්ථානයේ ඉවුම් පිහිහුම් කටයුතු සිදුකරන බවට වාර්තා වෙයි මෙම විහාරස්තානවල සියලු ආගමික කටයුතු නවතා ඇති අතර එම ස්ථානවලට පසුගිය කාලය පුරාම මෙම ආසාධිත පිරිස් පැමිණීම නිසා එම ස්ථාන විෂබීජ හරණය කිරීම සිදුකිරීම කලයුතු වුවද තවමත් එවැන්නක් සිදු නොවීම නිසා තවදුරත් අනාරක්ෂිත ස්ථාන බවට පත්ව ඇති බව ප්‍රදේශයේ නායක හිමිවරුන් පෙන්වා දෙති

මේ නිසා හැකි ඉකමනින් එම ස්ථාන විෂබීජ හරණය කිරීම සිදුකල යුතු බව පෙන්වා දෙති එමන්ම තවමත් PCR පරීක්ෂණ සිදුනොකළ පිරිස් සිටින නිසා අදාල අංශ මැදිහත්ව එම කරනා සිදුකල යුතු බවද පෙන්වාදෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා තැනට දානය වෙනුවට මිනිසුන්ට අභය දානය දීමේ වැදගත් කම පෙන්වා දෙති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *