නිවාස රාජ්‍ය ඇමති දුෂිතයන්ට තනතුරු දෙනවා මම ඉල්ලා අස්වෙනවා රේණුක පෙරේරා කියයි!!

රාජ්‍ය ඇමති ඉන්දික අනුරුද්ධ දුෂිත නිලධාරියෙකු සාමාන්‍ය අධිකාරී කරන්න බලපෑම් කරනවා

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාලක ලේකම් රේණුක පෙරේරා අද දින සිය ඉල්ලා අස්වීම සිදුකර ඇත.

නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් දුෂිත නිලධාරියෙකු නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සාමන්‍ය අධිකාරී වරයා වශයෙන් පත්කරන ලෙස තමන්ට දිගින් දිගටම බලපෑම් කිරීම හේතුවෙන් තවදුරටත් නිවාස අධිකාරියේ සභාපති දුරයේ රැදී සිටීමට නොහැකි බව සදහන් කරමින් සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය විෂය භාර අමාත්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය යොමුකර ඇත.

ජනධිපති තුමන් ඇතුළු රජයේ ප්‍රධානීන්ට දැන්වූ බව සදහන් කරයි නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති රේණුක පෙරේරා විසින් සිය සමාජ ජාල පිටුව මගින් සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ප්‍රසිද්ධ කර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *