තිරිසන් සතුන් බලන මිනිසුනි ඔවුන්ට ජීවත් වන්න ඉඩදෙන්න

කොතරම් කීවත් කණකට නොගන්නා තිරිසන් සතුන් බලන මිනිසුන්

සංචාරක් අතරතුරදි කෑගල්ල සමන් විජය බණ්ඩාර

දෙහිවල සත්තු වත්ත නැරඹිමට පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ට සතුන්ට ආහාර සහ වෙනත් හිංසනයන් සිදු නොරකන ලෙස අවවාද කරමින් දැන්විම් කොතෙක් ගසා තිබුණද ඊයේ ( 31 ) පස්වරුවේ ප්ලාස්ටික් කැබලි මුඛයේ දමා ගනිමින් හපන චින්පන්සි ජොඩුවගෙන් එය ඉවත් කිරිමට සත්වඋද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින් දැඩි වෙහෙසක් ගන්නා අන්දම දැක ගත හැකි විය.

එම ස්ථානයේ මෙම සතුන් නැරඹන විට නරඹන්නෙකු විසින් කුඩා දරුවන්ගේ සෙල්ලම් ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩයක් සතුන්ට විසි කර ඇති අතර ඔවුන් එය කඩා ගෙන සිය මුඛයේ තබා ගනිමින් එය හැපිමට උත්සාහ කරන අයුරු දැක ගත හැකි වු අතර සත්වඋද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින් පැවසුයේ මේවා ආහාරයට ගත හොත් සතුන් මිය යෑමකට පවා සිදු විය හැකි බවයි.

සතුන් විසින් ඔවුන්ගේ ජිවිත තර්ජනයකට පවා සිදු විය හැකි ප්ලාස්ටික් කැබැලි ඔවුන් අතින් ලබා ගන්නට සතුන් සිටින කුඩුව ආසන්නයේ මහත් පරිස්සමයක පැය ගණනක් වෙහෙසෙන නිලධාරින් දැක ගත හැකි විය. සතුන් නරඹමින් සතුන්ට ආහාර දමමින් විවිධ වු හිංසනයන් සිදු කරන අයට සහ මෙවැනි දේවල් සතුන්ට විසි කරන අය හදුනා ගන්නට ක්‍රමවත් සි.සි.ටි පද්ධතියක් සත්වඋද්‍යානයේ ආරක්ෂාවට සවි කරන්නේ නම් එය වටිනා දෙයක් වන බව එහි සිටි දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් පවසන්නට විය.

සතුන්ගේ ජායාරූප ගැනිමට කැමරා වල ෆ්ලෑෂ් ලයිට් භාවිතා නොකරන ලෙස දැන්විම් භාෂා ත්‍රීත්වයෙන්ම ගසා තිබුණත් එය කඩ කරමින් එම කටයුතු වල නිරත වන අයද එහි ගිය අපට දැක ගත හැකි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *