දකුණු පළාත් සභා ඒ.ජා .ප.මන්ත්‍රීන්ට කුඩම්මාගේ සැලකිලි.


නායකත්වය හමුවෙන්න අවස්ථාව නෑ .

එජාපයේ පවතින අර්බුදය සහ එජාපය පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට නොසැලකීම සම්බන්ධයෙන් එජාප දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී කණ්ඩායම 24 දින පළාත් සභා රැස්වීම අවසනායේ දී විශේෂ කණ්ඩායම් රැස්වීමක් කැදවා තිබිණි. වාද විවාද වලින් උණුසුම් වු එම රැස්වීමෙන් අනතුරුව මන්ත්‍රීවරුන් එජාපයේ ප්‍රතිසංස්කරණය ගැන මෙසේ අදහස් දැක්වීය,

 දකුණු පළාත් සභා එජාප මන්ත්‍රී ටී.වී.කේ. ගාමිණී මහතා,

දකුණු පළාත් සභාවේ එජාප මන්ත්‍රීවරුන් මේ වන විට දැඩි අසරණ භාවයට ලක්වෙලා අපේ ප්‍රශ්න කියන්න අපිට නායකයෙක් නැතිවෙලා තියනවා. අපිට අපේ නායකයා අගමැතිවරයා හමුවෙන්න දිනයක් ගන්න බැරි වෙලා තියනවා. අපේ දකුණු පළාත් සභාවේ විපක්ෂ නායක විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක යන දෙදෙනාටම බැරි වෙලා තියනවා මේ වෙනුවෙන් දිනයක් ලබා ගන්න. එජාපයේ නායකයා මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නෑ. ඉතින් කෙහොම ද ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසදන්නේ. එජාප නායකයා අපිට ඇහුම්කන් නොදෙන නායකයෙක් බවට පත්වෙලා.

දකුණු පළාත් සභාවේ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අශෝක ධනවංශ මහතා,

පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ සංවිධායකවරුන් ඉදිරියේ දී වැඩ කටයුතු කරන්නේ කොහොම ද කියන එක ගැන තමයි අපි සාකච්ඡාව තිබුනේ.  කොමිටියේ වාර්තාව අනුව පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිදානය වේවි. නායකත්වය ගැන ම නෙවේ. නමුත් විශේෂයෙන්ම පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට මේ වන විට දැඩි අසාධාරණයකටලක්වෙලා. ඔවුන් කොන්වෙලා. 

දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී චන්දන ප්‍රියන්ත මහතා,

එජාපයේ නායකයින් සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට සලකන්නේ නෑ. අපි ගැන බලන්නේ නෑ. දුක සැප සොයන්නේ නෑ. ඒ නිසා අපි අද තීරණය කරා අපේ වරප්‍රසාද අපි දිනාගත යුතු බවට. අපිට අද ගමට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට දෙන්න උත්තරයක් නෑ. බෙහොම පොඩි කාලයක් මැතිවරණයට තියෙන්නේ. හැමදාම රස්සා දෙන්නම්සංවර්ධනය ගේන්නම් කිව්වට හරි යන්නේ නෑ. ඇමතිවරු විතරක් මේ වැඩ කරගත්තට වැඩ නෑ. කවුරු නායකයා වුනා අපි වැඩ කරනවා. අපිට උදව් කරන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලුවේ.

දකුණු පළාත් සභාවේ විපක්ෂ නායක තෙන්නකෝන් නිලමේ,

අද පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට යන්න වාහනයක් නෑ.සංවර්ධනය කිරීමේ දී පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට මුදල් ලබා දෙන්නේ නෑ. මේක අපි දිගටම කතා කරා. අද අපි සාකච්ඡා කරා මේ සම්බන්ධයෙන් අගමැතිවරයා දැනුවත් කරන්න. පාර්ලිමේන්තු

මන්ත්‍රීවරුන්ට වගේම පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ටත් ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලන්න ඉන්නේ. අපිට ලොකු ගැටළු තියනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රීවරුන් කරුණු ඉදිරිපත් කරා. රැකියා ලබා දීමේ දී සංවර්ධනයට මුදල් ලැබීමේ දී පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් හුදෙකලා වෙලා තියනවා. පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ටත් මහජන ඉල්ලීම් වල අඩුවක් වෙලා නෑ. මිනිස්සු අපෙන් බලාපොරොත්තු වන දේවල් දෙන්න බැරි වෙලා අද අපි අසරණ වෙලා ඉන්නවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *