හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභා ලේකම් වරියට මන්ත්‍රී විරෝධය පල වේ

 වහා ස්ථාන මාරුවක් අරගෙන යන ලෙස දන්විමින්

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභා ලේකම් වරිය සමඟින් සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට සේවය කරන්නට නොහැකි බව පවසමින් ලේකම් තුමියට වහා ස්ථාන මාරුවක් අරගෙන යන ලෙස දන්විමින් මන්ත්‍රිවරු විසින් ලේකම් තුමිය දැඩි ලෙස විවේචනයකට ලක් කිරීම නිසා ඊයේ 18 පැවැති හබරාදුව ප්‍රාදේශිය රැස්වීම  හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ ඇතිවුයේ මහා ගාලගෝට්ටියකි.

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති දිල්ෂාන් විදානගමගේ මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම මාසික රැස්වීම සභා ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

මෙහි දී  හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ මන්ත්‍රිවරු හදුන්නා දෙන්නට සවිකර තිබූ නාම පුවරු සියල්ල පොලවේ ගසා විසිකර දෑමීම ද සිදු කළේය. මෙයට ද  හේතු වුයේ සභා ලේකම් වරිය විසින් හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රී වෙනුවට සභික හා සභිකාවන් වශයෙන් නම් කර  නාම පුවරුවේ සඳහන් කර තිබීමයි.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ මන්ත්‍රි සම්පත් හෙට්ටිආරච්චි මහතා (ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)   

පසුගිය සභාවේ රැස් වීමේ දී සභිකයන් යන නාමපුවරුව ඉවත් කර මන්ත්‍රි නම යොදන ලෙස ට වෙනස් කරන්නට සම්මත වුවද එය සභා ලේකම් තුමිය සිදු නොකළ  නිසා තම අසුන ඉදිරියේ තමා හදුන්නවා දෙන්නට සකස්කර තිබු නාම පුවරුවේ මන්ත්‍රි වෙනුවට සභික සහිකාව යන වචනය දැකිමත් සමඟම එයට විරෝධය දකිවමින් තම නාම පුවරුව සහිත නාම පුවරුව පොළවේ ගසා විරෝධය ප්‍රකාශ කළහ.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රි ප්‍රීති සුසිල් වෙදගේ මහතා (ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)    

අපගේ සභාවේ මන්ත්‍රිවරුන්ට මේ සභාවේ වැඩකරන්නට හැකියාවක් නෑ. ‍මෙහි යෝජනා දැම්මට වැඩක් නෑ. ලේකම් තුමිය මේය සිදුකරන්න යන්න දෙන්නේ නැ. අපි හිඟන්නන්ද ? යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නෑ.මන්ත්‍රිවරු හෑල්ලුවට පත්කරනවා.

මේ හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ ලේකම් තුමිය මන්ත්‍රිධුරය නැති කර සහික හා සභිකාවන් බවට පත් කර තියනවා.  මන්ත්‍රිවරු ගණන්  ගන්නේ නෑ.හබරාදුව ප්‍රා දේශිය සභා ලේකම් තුමිය සමඟ කටයුතු කරන්න බෑ. අපි මේ සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පල කරනවා.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රි සම්පත් හෙට්ටිආරච්චි මහතා ( ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)

සභා ලේකම් තුමිය මාරුවෙලා යන්න. ඝෝෂා කරමින් කරුණාකර යන්න එළවා දමන්න පෙර යන්න බෝපේ  ‍සභාවෙන්ද  ලේකම් තුමිය එළවා දැම්මා. ඒ වාගේ එළවා දමන්න පෙර ස්ථාන මාරුවීමක් අරගෙන කරුණාකර යන්න ස්ථාන මාරුවක් අරගෙන යන්න.සභාව ගෙනියන්නට දෙන්නේ නෑ. කල්ලි වාදය ඇති කරනවා. ලේකම් තුමිය කරුණාකර යන්න.එළවනවා සභා ලේකම් තුමිය මාරුවිමක් අරගෙන යන්න. (දිගින් දිගටම සභා ලේකම් තුමියට සියලුම මන්ත්‍රී වරු විරෝධය දැක්වන්නට වූහ.)

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ චමිල ප්‍රියංග මහතා (කුරුළු) (ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ )

අපට ලේකම් තුමිය  සහයෝගයක් දෙන්නේ නෑ. මාගේ විරෝධය ප්‍රකාශ කරනවා.මම කණුගාටු වෙනවා.මාගේ විරෝධය  ප්‍රකාශ කරනවා.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රි ලයනල් ඉපලවත්ත මහතා (එජාප) සියල්ලන්ගේම විරෝධය නිසා ඔඔතුමිය   ස්ථාන මාරුවක් අරගෙන යන්න.

උප සභාපති බන්දුපාල අබේකෝන් මහතා. (ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)

සභාවේ තින්දු අභිබවා සභා ලේකම් තුමිය වැඩ කරනවා. මන්ත්‍රිවරුන්ගේ පුහුණු වැඩසටහනට සභාවෙන් අනුමැතිය ලැබුනා.රුපියල් ලක්ෂක මුදලක් වෙන් කරන්න. මන්ත්‍රිවරු 27 දෙනාටම රුපියල් ලක්ෂයක් වෙන් කරන්න කියලා තමයි සභාව තින්දු කළේ. නමුත් සභා ලේකම් තුමිය වෙන් කළේ රුපියල් විසිදහසක් පමණයි.සභාබල බලතල ද මේ ලේකම් තුමිය දෙන්නේ නෑ. කප්පාදු කරනවා. මේ ලේකම් තුමියට අපි විරෝධය ප්‍රකාශ කරනවා.සභාපතිට වඩා ලේකම් තුමිය ඉහළින්  වැඩ කරනවා.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය  ලේකම් එම්. ඩී. සී දහනායක මහත්මිය.

මම සිදුකරන්නේ සභාපති තුමාට උපදෙස් දීම හා කටයුතු සිදුකරගෙන යන්නට සහයෝගය දෙන්න.මම සිදුකරන්නේ රජයෙන් දෙන නිර්දේශ ගැන ඒ මතයි සිදු කරනනේ. මම වැඩ කරන්නේ ඉහළ නිලධාරින් කියන ආකාරයට චක්‍ර ලේඛන වලට අනුවයි.කොටේෂන් දෙන්න මට අයිතියක් නෑ.රුපියල් 20,000ක් තමයි ගෙවන්න වෙන් කරන්න හැකි.නමුත් රුපියල් ලක්ෂයක් දෙන්න මට බෑ.සභික කියන නමවෙනුවට මන්ත්‍රී කියලා නිවැරදි කරන්නයි.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති දිල්ෂාන් විදානගමගේ මහතා. (ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)

වතුර ටැංකියක් ජනතාට දෙන්න බැරිනම් අපට වැඩක් නෑ. මහජන සුභ සිද්ධිය සිදුකරන්නට ඉඩ දෙන්නේ නෑ.උත්සව අවස්ථාවකට පුටු ටෙන් එකක් සභාවෙන් දෙන්න බැරිනම් වැඩක් නෑ.මහජන ජන්දයෙන් පත්වු ආ අපට මහජනාතවට සේවයක් කරන්න බැරිනම් වැඩක් නෑ. මම සභාවේ නොමැති අවස්ථාවක ගරු මන්ත්‍රිවරු ආවාම සැලකීමක් කරන්නේ නෑ. ගරුත්වයක් දක්වන්නේ නෑ. වැඩක් කර ගන්න ආවම ඔවුන් පැය ගණන් හිටගෙන ඉදලා තියනවා. අද දිනයේ දී වැදගත් තින්දු තිරන කිහිපයක්ද ගත්තා.

සියලුම පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රිවරුන් ලේකම් තුමියට විරෝධය ප්‍රකාශ කළේය.එහි දී සභාව වර්ජනය කරමින් මන්ත්‍රිවරු ලේකම් තුමිය සමඟන් වැඩ කරන්න බැරි බව කියමින් නැගිට යන්ට සැරසුනහ. මෙහි දී සභාපති දිල්ෂාන් විදානගමගේ මහතා කීවේ මම සභාව අවසන් කරන  බව පැවැසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *