සිරිසේනගේ සහ නන්දසේනගේ පාලනයේ වෙනසක් නැහැ

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යම කාරක සභික සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා මෙම අදහස් පලකරන ලදී

2015 දී සිරිසේන සහ 2020 දී නන්දසේන අතර වෙනසක් නැහැ මේ දෙන්නම එකයි එදා බුද්ධි අංශ දැනගෙන අප්‍රේල් ප්‍රහාරයට ඉඩ දුන්නා අද සියල්ල දැනගෙන 2021 අප්‍රේල් වලදී විෂ පොල්තෙල් මිනිසුන්ට කවනවා අධිකරණය පැහැදිළි තීන්දුවක් දීලා තියෙන වෙලාවක කොහොමද පොල්තෙල් බව්සර් දෙක රේගුව භාරයට ගන්නේ පොල්තෙල් බිදුවක් සමාජ ගතවෙලා නැහැ කියලා කට ගන්න කොටම පොල්තෙල් බව්සර් හමුවෙනවා ඒවා නැවත රේගුවට යවනවා මේවා තමයි ලෝක විහිළු රේගුවේ ලොක්කා හමුදා නිලධාරියෙක් වගකීමෙන් කීවා පොල්තෙල් පිටවනේ නැහැ කියලා ඔය අහු වුනේ මොන පොල්තෙල් ද හොදනම් අයි යලි රේගුවට ගෙනගියේ එකයි අපි කියන්නේ සිරිසේන සමානයි නන්දසේන කියලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *