ඉමදුව ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රී මේසය උඩුට නැග විරෝධයේ

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී රුවින් මන්තින්ද

ඉමදුව ප්‍රා දේශීය සභාවේ කෝඹළ මායාකඩුව කොට්ඨාසයට අයත් කැට ගල් එම ප්‍ර දේශයෙන් ගලවා ගෙන විත් සභා බල ප්‍ර දේශයේ වෙනත් ස්ථානයක ස්ථාපනය කිරීමට විරුද්ධව ඉමදුව ප්‍රා දේශීය සභා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී රුවින් මන්තින්ද මහතා සිය මේසය මත නැග විරෝධය පල කිරීම නිසා 18 දින පැවති ඉමදුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ උණුසුම් තත්වයක් ඇති විය.

ඉමදුව ප්‍රා දේශීය සභාව එහි සභාපති ඒ.වී. සරත් කුමාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉමදුව ප්‍රා දේශීය සභා ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

පසුගිය රජය සමයේ කෝඹල මායාකඩුව ප්‍ර දේශයේ එම මන්ත්‍රීවරයාගේ අනුග්‍රහය මත සිදුකරන ලද කැටගල් ව්‍යාපෘතියක කැටගල් , අදාල මාර්ගයට කාපට් ඇතිරීම නිසා නැවත සභාවට ගෙනවිත් වෙනත් කටයුත්තක් සදහා යොදා ගැනීමට ඉමදුව ප්‍රා දේශීය සභාවේ ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී රුවින් මන්තින්ද මහතා විසින් විරෝධය පල කරන ලදී. මෙහි දී එම මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ අදාල කැටගල් කෝඹළ මායාකඩුව කොට්ඨාසයට අයත් නිසා එය එම කොට්ඨාසයේ ම වෙනත් මාර්ගයකට ලබා දෙන ලෙසයි. කෙසේ නමුත් මෙහි දී සභාපති ඒ.වී සරත් කුමාර මහතා කියා සිටියේ එය තම පාලන කාලය තුල නොව කොමසාරිස් පාලන කාලය සිදුවුවක් නිසා එයට තමාට වගකිව නොහැකි බවයි.

ඒ අනුව රුවින් මන්තින්ද (ශ්‍රීලනිප) මහතා

තම ප්‍ර දේශයේ කැට ගල් තමිගේ ප්‍ර දේශයටම ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් සිය මේසය මත වාඩි වු අතර එහි දී පොදුජන පෙරමුණේ අනිත් මන්ත්‍රීවරුන් ද ඔහුට විරෝධත්වය පල කිරීම නිසා සභාවේ උණුසුම් තත්වයක් ඇතිවිය.

පසුව පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රී අජිත් පතිරණ මහතා මැදිහත් වී අදාල මන්ත්‍රීවරයා මේසයෙන් බැස්සු පසු නැවත සභාව ආරම්භ විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *