හරියට සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය වගේ කෙනෙක් // මේ කව්ද? මොනවද? කරන්නේ

ලෝකයේ පළමු අගමැතිනිය බිහිකළ ඓතිහාසික සියනෑ කෝරලයෙන් නව දේශපාලන ගමනකට පියවර තබමින් සුවහසක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජනතා ආදරයෙන් මෙවර දියවන්නා තරණය වෙනුවෙන් පෙළගැසෙන ගම්පහ දිසාවේ සැමගේ ආදරය ලබමින් පොදු මනාපයෙන් මැතිසබයේ අසුන වෙත යන මීරිගම ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායිකා සුනේතරා සමරකෝන් මැතිණිය වෙත මේ වන විට ඉහල ජනතා ප්‍රසදයන් ලැබෙමින් ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *