විගොඩ සණස සම්බන්ධ මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍යයි // මහජන පක්ෂයේ ගම්පහ බලමණ්ඩලය කියයි

අවස්ථාවාදී කුහක දේශපාලන නායකයන්ගේ වැඩක්

ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂයේ උප සභාපති විගොඩ සණස සභාපති සමීර සේනානායක මහතා විගොඩ සණස සම්බන්ධ මුල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාර කර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් අත්තනගල්ල අධිකරණයේ දැනට නඩු කටයුත්තක් විභාග වෙමින් පවතී විගොඩ සණස සහ සභාපති සමීර සේනානායක සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලය පුරා ඇතැම් මාධ්‍ය මගින් වැරදි ප්‍රචාරණ සිදුකල බවත් එම ප්‍රචාරයන් සිදුකරනු ලැබුයේ ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂයේ උප සභාපති වශයෙන් කටයුතු කිරීම නිසා සමාජයේ ඉහල පිළිගැනීමක් සහිත දේශපාලන බලයක් ගොඩනැගීම බලාසිටීමට නොහැකි අවස්ථාවාදී කුහක දේශපාලන නායකයන් කිහිප දෙනෙකුගේ ඉල්ලීම මත බවත් මහජන පක්ෂයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් බලමණ්ඩලය සදහන් කරයි.

දැනට බන්ධනාගාර ගතව සිටින ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂයේ උප සභාපති සමීර සේනානායක මහතා සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් මාධ්‍ය සිදුකල දේශසහගත වාර්තාකරණය සම්බන්ධයෙන් තම පක්ෂයේ කණගාටුව ප්‍රකශ කරන බව සදහන් කරයි. විගොඩ සණස සභාපති වරයා වශයෙන් කටයුතු කිරීමේදී රුපියල් කෝටි 36 ක මුල්‍ය වංචා නඩුවක් දැනට අත්තනගල්ල අධිකරණයේ විභාග වන්නේ ඔහු වසර 16 ක් සභාපති දුරය දැරූ විගොඩ සණස සමිතියේ සිදුවූ ගනු දෙනු සම්බන්ධයෙනි.

නමුත් පසුගියදා පුවතක පළවුයේ රුපියල් කෝටි 75 වංචාවක් සිදුකර වසර දෙකක් අතුරුදන්ව සිටි බවයි ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂයේ දිස්ත්‍රික් බලමණ්ඩලය කලේ එය සම්පුර්ණයෙන්ම අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් බවයි.ඇතැම් මාධ්‍යවේදීන් කිහිපදෙනෙකු අවස්ථාවාදී දේශපාලන නායකයන්ගේ උවමනාව මත සිදුකරන මෙම පහත් ක්‍රියාව තම පක්ෂය දැඩිව හෙලා දකින බවත් මුදලට යටවූ මාධ්‍යවේදීන් සිදුකරණ මෙම පහත් ක්‍රියාව නිසා ගම්පහ සමස්ත මාධ්‍යවේදීන් ගේ අවධානය ඔවුන් කෙරෙහි දක්වන ලෙසද ඉල්ලා සිටින ලදී.

වසර ගණනාවක සිට අක්‍රියව පැවති විගොඩ සණස ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රබලම සණස ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් පසුගිය වසර 5 තුළ විශාල පිබිදීමක් ඇතිවන ලදී. ගමේ පන්සලේ කෝවිලේ ක්‍රීඩා සමාජයේ සෑම කටයුත්තක් සදහාම නිබද අනුග්‍රහය විගොඩ සණස ආයතනය මගින් ලබාදෙන ලද සමාජ සත්කාර සේවාවන් අතිමහත්යමේ නිසා සෑම උත්සව අවස්ථාවකදීම ප්‍රචාරණය ලබාගැනීම සදහා අවශ්‍ය බැනර් පෝස්ටර් නොමොලේ ලබාදෙමින් විගොඩ සණස ආයතනය ගම්පහ දිසාවේ සමාජ සත්කාර වැඩසටහන් රැසකට දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.දැනට විගොඩ සණස සම්බන්ධයෙන් සහ සමීර සේනානායක සම්බන්ධයෙන් පැතිරයන අසත්‍ය පුවත් සම්බන්ධයෙන් තම කණගාටුව ප්‍රකාශ කරන බව ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් බලමණ්ඩලය සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *