දකුණේ සිංහල බෙහෙත් බඩු වෙළදසැලක් විවෘත කිරිමට පියවර

 දකුණු පළාත තුල ඇදිරිනිතිය බලපැවැත්වෙන කාලසිමාව තුල  ද  එක් ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයක එක් සිංහල බෙහෙත් බඩු වෙළදසැලක් විවෘත කිරිමට  කටයුතු කරඇති බැව් දකුණු පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස් සි.එල් ගුරුගේ මහතා පවසයි.

මේ දිනවල සිංහල බෙහෙත් සදහා විශාල ඉල්ලුමක් පවතින  බව සදහන් කළ පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්වරයා ප්‍රවාහන පහසුකම් තිබෙන සිංහල බෙහෙත් බඩුකඩහිමියන් සදහා ජංගම සේවාවන් පවත්වාගෙන යන ලෙස උපදෙස් ලබාදි ඇති බවද  හෙතෙම පවසයි. මේ වනවිට දකුණු පළාතේ මධ්‍යම බෙහෙත් හල් 28ම විවෘතකොට ඇති බව පවසන පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්වරයා  දකුණු පළාතේ සියලු ආයුර්වේද ආයතන පෙරපරිදි ක්‍රියාත්මකව  පවතින බවද සදහන් කළේය.

 එමෙන්ම කොරෝනා කටයුතුවල නිරතවන සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩල වල  ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කිරිම සදහා ආයුර්වේද බෙහෙත් කට්ටලයක් ලබාදිමට පියවරගෙන ඇති බවද  පළාත් ආයුර්වේ ද කොමසාරිස්වරයා සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *