මන්නාරම සමූහ මිනීවලේ අස්ථි කොටස් ඇමරිකාවට රැගෙන යයි // වීඩියෝ සහිතයි

සොයාගත් මිනිස් අස්ථි කොටස් කාබන් කාල නීර්ණ පරීක්ෂාව සදහා

මන්නාරම සමූහ මිනී වලෙන් සොයාගත් මිනිස් අස්ථි කොටස් කාබන් කාල නීර්ණ පරීක්ෂාව සදහා මන්නාරම මහා රෝහලේ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී සමින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් ඊයේ රාත්‍රී කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපලින් ඇමරිකාව බලා පිටත්වන ලදී.මනනාරාම රෝහල ආසන්නයේ ඉදිකිරීමක් සිදුකරන අතරතුර මිනිස් අස්ථි කොටස් හමුවන ලදී.

පසුව සිදුකල දීර්ඝ කැනීම් වලදී පුද්ගලයන් 300 ගේ පමණ අස්ථි කොටස් සොයාගැනීමට හැකිවූ බවත් එම අස්ථි කොටස් වලින් නියැදි කිහිපයක් ඇමරිකාවේ ප්ලොරිඩා වල පිහිටි බීටා ඇන්ලටික් ආයතනය වෙත ලබා දීමට නියමිතය අදාල අස්ථි කොටස් වල කාලය නීර්ණය සති දෙකක් තුල ලබාගැනීමට හැකි බව වෛද්‍ය සම්මික රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කරයි.

මන්නාරම මහාධිකරණයෙන් ලැබුණු නියෝගයක් මත අදාල අස්ථි කොටස් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සදහා ඇමරිකාවට රැගෙන යන බවද සදහන් කරන ලදී මෙම ගමන සදහා අතුරුදන් වුවන්ගේ කාර්යාලයේ නියෝජිතයෙකු සහ තවත් නීති නිළධාරීන් දෙදෙනෙකු තමන් සමග ඇමරිකාව බලා පිටත්වන බව සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *