දරුවන්ට නිළ ඇදුම් දෙන්න බැරි ආණ්ඩුව විදේශිකයගේ ඩොලර් නිදහස් කලා

මහින්ද මහත්තයා කළ ලොකුම රාජකාරිය විදේශිකයගේ ඩොලර් නිදහස් කිරීම විතරයි

මහින්ද මහත්තයා ඇතුළු කණ්ඩායමට ඡන්දය දිනනවා කියල දැඩි විශ්වාශයක් තියෙනවනම් මොකටද මාස දෙකකට ඇමතිකම් ගත්තේ, මේ මාස දෙකේදී බන්දුල ගුණවර්ධනට හරි විමල්ට හරි මාස දෙකෙන් කරන්න පුළුවන් මාර සංවර්ධනය මොකද්ද,දරුවන්ගේ පාසල් පොත්ටික හරි නිළ ඇදුම් ටික දෙන්න මැදිහත් වෙන්න බැරි මහින්ද මහත්යට විදේශිකයෙකුගේ මුදල් ටික නිදහස් කරන්න තිබුණු ජාතික අවශ්‍යතාවය මොකද්ද ඔන්න මාසෙට කරපු ලොකුම මාරම වැඩේ මේකද මහින්ද මහත්තයාගේ රාජ්‍ය කටයුත්ත,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හදුනෙත්ති මහතා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් පලකරන ලදී

https://www.facebook.com/pg/jvpsrilanka/community/?ref=page_internal

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *