ඝාතනය කුමන්ත්‍රණයක් මහින්දානන්ද කියයි!! හඩපට පොදු දේපලක් වුණේ කෙසේද රනිල් අසයි!!

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා සහ එවකට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග එකතුව තමන් ඝාතනය කිරීමට චෝදනා කල බවත් ඒ සම්බන්ධ හඩ පටයක් ඇති බැවින් මේ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන ලෙස කථානායක වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින බව රජය අමාත්‍ය මහින්දා නන්ද අලුත්ගමගේ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී වරප්‍රසාද පර්ශනයක් මතුකරමින් සදහන් කරන ලදී ඇමති වරයෙකු සහ අගමැතිවරයෙකු එකතුව මන්ත්‍රීවරයෙකු ඝාතනය කිරීමට කුමන්ත්‍රණය කිරීම බරපතල තත්වයක් මේකද ප්‍රජාතන්ත්‍ර වාදය කියන්නේ යයි රජය මතය මහින්දාන්නද අලුත් ගමගේ මන්ත්‍රීවරයා සදහන් කරන ලදී මෙහිදී හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සදහන් කලේ පොලීසිය විසින් සොයාගත් හඩ පට අද පොදු දේපලක් වූයේ කෙසේදැයි ගැටළුවක් තියෙනවා මේ හද පට සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි පරීක්ෂණයක් කරන්න එතකොට පුළුවන් ඇත්ත හොයාගන්න ඒ නිසා මේගැන මෙතන තව දුරටත් තර්ක කිරීම පලක් නොමැති බව හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පිළිතුරු ලබාදෙමින් සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *