ජනාධිපති දෙවන දූර කාලය වෙනුවෙන් මහින්ද අනාථ කලා // අනුර දිසානායක

ලාබාලම මන්ත්‍රීවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි මහින්ද

1970 ලාබාලම මන්ත්‍රීවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ උසුළු විසුළු මැද පිටව ගියා එම එම තත්වය අපි කිසිසේත් අනුමත කරන්නේ නැහැ මටත් අතවනා යනවා කියලයි ගියේ මමත් හා කිවුවා.මහින්ද මහත්තය දන්නවා ඇතිවී තිබෙන තත්වය ඒනිසා තමයි වේලාසන මහින්ද මහත්තයා පිටවෙලා ගියේ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තම දෙවන ජනාධිපති දූර කාලය වෙනුවෙන් මහින්දගේ දේශපාලන අනාගතය සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශ කලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *