ගිණි ගන්නා නැව සහ මාධ්‍යකරණය හරිද ?මොන විදියට කියන්න හැදුවත් විනාශයක් තමයි!!

++ගිණි ගන්නා නැව සහ මාධ්‍යකරණය හරිද ???>>මොන විදියට කියන්න හැදුවත් විනාශයක් තමයි !!!>>ගිණි ගන්නා නැවේ වැරද්ද කූල් කිරීමේ න්‍යාය!!මෙරට මුහුදු සීමාවේ ගිණි ගන්නා M V X-Press Pearl නෞකාව ජාත්‍යන්තර වරායන් දෙකක් ඇතුලත් කිරීමට ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවත් තවත් මාධ්‍ය ආයතනයක් කියන්නේ වෙනත් ජාත්‍යන්තර වරායන් දෙකක් එලෙස ප්‍රතික්ෂේප කර නොමැති බවයි මෙතරම් වැදගත් පුවතක් සැර බාල කිරීමේ අරමුණ ද??? නැතිනම් නැතිනම් කුමක්ද ??? මේ එම අදාල පුවත් දෙකයි!! https://www.newsfirst.lk/sinhala/2021/05/27/393230/https://www.hirunews.lk/…/%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83…මේ විනාශ වන්නේ අවුරුදු දහස් ගණනක් නිර්මාණය වූ අපේ මුහුදේ පරිසර පද්ධතිය බව මතක් කර දෙන්නෙමු මේ සදහා කෙතරම් වන්දි මුදලක් ලැබුනත් නැවත එම පරිසර පද්ධතිය නිර්මාණය කල හැකිද නැව වරායන්ට ඇතුලත් කිරීම හෝ එලෙස ඇතුලත් නොකිරීමට අදාල ප්‍රශ්නය වැදගත් වන්නේ කාටද ??? විකිරණ ශීලී ද්‍රව්‍ය ගොඩබෑමට තාක්ෂනය නොමැති බව පමණක් කියන්නේ මොකද්ද ?? එකම කථාව නොවේද ?? එනම් නැව එන්න එපා අපිට විකිරණ ද්‍රව්‍ය ගොඩබෑමේ හැකියාව නැති බව නම් එය තුල ඇත්තේ එක හඩින් නැව වරායට නොගන්නා කථාව නොවේද ??? >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *