අසිරිමත් නත්තල සැමරීමට පුංචි රෝමය සුදානම් // වීඩියෝ සහිතයි

මීගමු පුරවරය මේ දිනවල ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත වෙනුවෙන්

පුංචි රෝමය ලෙසින් ප්‍රකට මීගමු පුරවරය මේ දිනවල ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත වෙනුවෙන් සමරන අසිරිමත් නත්තල වෙනුවෙන් අද සවස් කාලයේද ලහි ලහියේ සුදානම් වන ආකාරය දක්නට ලැබුණි.මීගමුව ප්‍රදේශයේ සියලු පල්ලි දේවස්ථාන අද මධ්‍යම රාත්‍රියේදී පවත්වන නත්තල් දේව මෙහෙය වෙනුවෙන් සුදානම් වන අතර කිතුනුවන් බොහොමයක් නත්තල් සැරසිලි කරමින් අසිරිමත් නත්තලට සුදානමින් තිබුණි.තම නිවෙස් සහ මාර්ග සරසමින් ඒ සදහා සුදානම් වෙමින් තිබුණි.තවත් පිරිසක් නත්තල සදහා සුදානම් වන කිතුනු ජනතාව වෙනුවෙන් සැරසිලි සහ නිර්මාණ විකුණන පිරිසගෙ උනන්දුව නගරයේ සැරිසරන අපට දක්නට ලැබුණි

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *