තිබුණු අර්බුධ ජයගත් සේම රුපියලත් ස්ථාවර කරනවා

ජනප්‍රිය කථාවලින් ගැලරිය සතුටු වුණා

මේ ඩොලරය ඉහල යාම අපේ රටට විතරක් බලපාන ප්‍රශනයක් නොවෙයි මේ තත්වය ආසියාවටත් අප්‍රිකානු මහත්දීපයටත් බලපාන ප්‍රශනයක් වෙලා මේතත්වයට රටක් ලෙස විසදුම් සෙවීමේදී ජනප්‍රිය කථා කියල වැඩක් නැහැ.ජනප්‍රිය කථාවලින් ගැලරිය සතුටු වුණා. පසුගිය ආණ්ඩුව සමයේ යුරෝපය ඇතුළු බටහිර ජාතීන් ඉදිරීයෙ මේ රට තිබුණු තත්වය මතක ඇති අපි බලයට ඇවිල්ලා ඒ සියලු අහිතකර තත්වයන් ක්‍රමයෙන් සමනය කර ගත්තා ඒ විතරක්ද අපිට කිව්වේ බටහිරට මේ රට උගස් තියනවා කියලා මේක ඇමරිකාවේ යුරෝපයේ කොලනියක් වෙනවා රණවිරුවෝ දන්ගෙඩියට යවනවා කිව්වා අද අපේ ජනාධිපතිතුමා සහ රජය එකතුවෙලා ඒ රණවිරුවන්ට තිබුණු සියලු චෝදනා වලින් ජාත්‍යන්තරය හමුවේදී සාර්ථකව මුහුණ දීලා ඔවුන්ට තියෙන අයහපත් වාතාවරණය සමනය කලා.

මේ දේවල් අපි කරන්නේ ක්‍රමානුකුලව මේවාට සංදර්ශන අවශ්‍ය නැහැ ජනප්‍රිය කථා අවශ්‍ය නැහැ කලයුත්තේ ගැටලුවට සාර්ථකව මුහුණ දීම විතරයි . මේ ආණ්ඩුව අර්බුද ගණනාවකට පසුගිය වසර කීපය තුළ මුහුණදී ඉදිරියට පැමිණියා සේම ඩොලරයේ අගය ඉහළ යාමෙන් උද්ගතව තිබෙන අර්බුදයට සාර්ථකව මුහුණ දීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

එකත් සිදුකරණ ක්‍රමය අපි නිසි වෙලාවට කරනවා හදිසි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ එහෙම කරලා අපි ප්‍රශනයට තාවකාලික විසදුමක් දීමෙන් මෙරට ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න බැහැ එහෙම කරන්න ගිහින් පසුගිය ආණ්ඩුව කලේ සිදුකරපු විනාශය කොතරම් ද අපි දැක්මක් සහිතව ආර්ථිකය හසුරුවනවා මෙහි ප්‍රථිපල ජනතාවට ලැබෙන්න සලසන දිනය වැඩි ඈතක නොවෙයි ඩොලරයේ අගය ඉහළයාම රටේ ආර්ථිකයටත්, ගෙදර ආර්ථිකයටත් බලපා තිබෙන බව පෙන්වා දුන් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ අර්බුදයට මුහුණ දීම සඳහා ගතයුතු පියවර පිළිබඳව දැනටමත් සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිබෙන බව පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *