ලැට් නැති රටේ ටැබ් මතක පොජ්ජය ගාටන්නට කැම්පොස් එකට මංගච්චමු !

පාසල් වල ලැට් නැත. නමුත් පසුගිය අණ්ඩුව පාණ්ඩුව වාගේ ලැප් ලැට් නොව ටැබ් දෙන්නට කටයුතු කළේය. එයද සමනල නටුවක් තරම් සුන්දර නොවුනු කතාවකි.සමනලයා හරි ළමයා…ගීතය ඈතින් ඇසේ…

එය නිසි පරිදි ලැට් නැති රටක ටැබ් ලබා දිම සිදු කළහොත් වටනේය.එය කළමනාකරණය කරමින් සිදු කරන්නේ නම් වැදගත්ය. අපේ ජනපති ගොඩ+ ක් +අ+පචිචි තුමා තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් පරිගණකය සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරුය.හිමිකරුය.එතුමා යූ.එස් ඒ.මේඩින් ලංකාය. ඒ නිසා නව තාක්ෂණය සමගින් නමට විතරක් වු තාක්ෂණික ගොඩනැගිලි ඇති පාසල්වල පරිගණක කිහිපයක් දී ටැප් හෝ ටැබ් දී හෝ නොදි හෝ අන්තර්ජලයෙන් දැනුම ලබාගන්නට කටයුතු කරන්නේ නම් ලැට් නැති රටක මනරම්ය.

අපි ජන්දය තුන් වතාවක්ම දුන් සාටක අප්පච්චි කියන ආකාරයට සමනලයන් රට පාලන කළ යුගයකින් පසුව අපේ පාසල් කොල්ලෝ ලැට් නැති නිසා පොල් ගස් යටට සුළු දිය වක්කරන විට (චූ කරන විට/හුච්ජ කරන විට) පොල් ගස්වල මල් සුවඳ පොල් මල් සුවඳ එවිට පැතිරේ.එය සටහන් කළ හැක්කේ දකුණේ (කුරහන් සුවඳ වැදුනා බං) තණමල්විළමල් සුවඳද මතක් වන නමුත්  පොල් මල් සුවඳ නැවැරදිය.

නමුත් උතුරේ බබාකරන්ට මල් සුවඳ විලක්කු පත්තු කරන දමිළ සරසවි සටන් සඟයෝ කියන්නේ උතුරු වසන්තය නැති නම් උතුරේ තල්මල් සුවඳ කියාය.උතුරේ තල් රා හා දකුණේ තනමල් විල සුවඳ ද අගනේය.

පාසල් විශ්ව විද්‍යාල දරුවන් සිසුන් ගැන කතා කිරිමේ දි උප කුලපති වීසි කාරයා, වී සී මහප්පා නැති නම් රටේ ගෝ ඇමරිකන් නැතිනම්, ගොඩ+ ක් +අ+පචිචි තුමා,මේ දිනවල ඉන්දියන් ලොක්කා මේ සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතුව ඇත.උප කුලපතිනි ලොකු අම්මා නැතිනම් මහින්ද අප්පචිද මේ ගැන නොදන්නවා නොවේ.

මහාචාර්යවරයා ප්‍රොෆා ජී.එල් පොහොට්ටු පක්ෂ සභාපති තුමාද අපට සිහිපත් වේ.කෙම්පස් නොගි ය ද විමල් දේශකයා – ලෙචා ට ද මෙය මතක් කළ යුතුව ඇත.අපේ මාධ්‍ය ඇමති නැතිනම් ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුවා – සින්නා (සුපර් සින්නා,අඹ සින්නා, කරවල සින්නා) ද වැදගත්ය.

කණිෂ්ඨ සිසුවා – ජුන්නා බ්‍රෝලාද නවක සිසුවා – ෆ්‍රෙෂා නවක බ්‍රෝලාද නවක සිසුවිය – ෆ්‍රෙෂී වැනි රමේෂ් පතිරණ, මොහාන් අපි මෙසේ මතක් කර සටහන අවසන් කරමු.

කැම්පස් වචනයෙන් අවසන් වශයෙන් දෙඩුවේ මේ කතාන්දරයේ පෙනෙන නොපෙනෙන ලැට් නැති රටේ ටැබ් කැටුව නමුත් මේ දෙකම නැතිව කැම් පොස් යන්නට  පළමු පියවර තමන පෙළ උත්තර ලියන දරුවන් ගැන මතක පොජ්ජ මන්ද කරනටය. ලැට් නැති ඉස්කෝලයේ ටැබ් ඇතිව නැතිව ලියා නොලියා කෙම්පස් නොව කැම්පස් ගියා වැනි නවතම ප්‍රස්තා පිරුළ මතක් කරන්නටය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *