උතුරේ දුපත් තුනක් චීනයට බදු දීම ස්ථිරයි

උතුරේ දුපත් තුනක් චීනයට බදු දෙන්නේ දීමට තීරණය කලේ තරගකාරී ලංසු ක්‍රමයට බව අද පවතී කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා සදහන් කරන ලදී උතුරේ විශාලතම දූපත වන ඩෙල්ප් දුපතද ඇතුලත් මෙම ව්‍යාපාතිය විදුලි ව්‍යාප්තියක් බවද සදහන් කරන ලදී විපක්ෂයේ සිටින සමයේ රටේ ජාතික සම්පත් විදේශයන්ට ලබාදීමට එරෙහිව විශාල හඩක් නැගූ ගම්මන්පිල අමාත්‍ය වරයා එවකට පැවති යහපාලන රජයේ විදෙස් ගැති ප්‍රතිපත්තිය විවේචනය කල ඉදිරිපෙළ දේශපාලකයෙකු වන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *