ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මැයි පෙළපාලියේ නවතම චායාරුප.

විශාල ජනතාවකගේ සහභාගීත්වයෙන් මේ වනවිටත් පැවැත්වේ.

 

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මැයි පෙළපාලිය මේ වනවිටත් කොළඹ කැම්බල් පිටියෙන් ආරම්භ වී.බී.ආර්.සී.පිටිය බලා ගමන් කරමින් සිටිනවා.මේ ඔවුන් නාරාහේන්පිට පොලිස් ගරාජ් ප්‍රදේශය පසුකරන අවස්ථාවේ ලබාගත් චායාරුප එකතුවක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *