ලක්සල සේවක වැටුප් ප්‍රමාදයි!! ගෙවන්නේ කවදාද?

ලක්සල සුරකීමේ ශිල්පී සේවක එකමුතුව සදහන් කරයි!!!

අඩ සියවසකට අධික කාලයක් මෙරට හෙළ කළා ශිල්පීන් පෝෂණය කරමින් එම කලාත්මක නිර්මාණ දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් සදහා අලවිකල මෙරට ප්‍රධානතම අලවි මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලය හෙවත් ලක්සල වෙති එම ආයතනයේ සේවකයන් සදහා පසුගිය මාසයේ වැටුප මෙතෙක් ගෙවීමට නොහැකි තත්වයකට පත්ව ඇත

පවතින කොරෝනා වසංගතය නිසා දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් නොපැමිණීම නිසා ලක්සල ආයතනයේ ඇලවිය සම්පුර්ණයෙන්ම කඩා වැටී ඇත මෙම ආයතනය රජයට සම්බන්ධ ආයතනයක් වුවද ස්වයං මුල්‍ය ආයතනයක් බවට පත්ව ඇත මෙම ආයතනය භාර කැබිනට් අමාත්‍ය වරයා අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා වන අතර එම ආයතනය සදහා පත්කර ඇති රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයා වන්නේ බතික් ඇමති දයාසිරි ජයසේකර මහතා වෙති

කිසිම අවස්ථාවක මෙම ආයතනයේ සේවක පඩි ගෙවීම මෙතරම් ප්‍රමාද වී නොමැත අසීරු අවස්ථාවල පවා මෙම ආයතනය සේවකයන්ගේ පඩි ප්‍රමාදයකින් තොරව ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදී

ලක්සල ආයතනය තුල 2010 වසරේ සිට ඇතිවූ මුල්‍ය අක්‍රමිකතාවයන් නිසා මෙම ආයතනයේ විවිධ විෂමතාවයන් ඇතිවන ලදී 2015 වසරේ සිට පවැති ආණ්ඩු සමයේද මෙම ආයතනය කිසිදු මුල්‍ය සුරක්ෂිත භාවයකින් තොරව පාලනය වන ලදී 2010 වසරේ සිට 2020 දක්වා ලක්සල ආයතනය පාලනය කල සියලු සභාපතිවරුන් සහ ඉහල නිළධාරීන් ලක්සල අද වැටී ඇති තත්වයට වගකිව යුතුය.

2015 න පසු මෙම ආයතනය ගොඩ දැමීමට අවස්ථා රැසක් තිබුණද හිස උදුම්මා ගත් පාලකයන් නිසා එම අවස්ථා මග හැරුණු බව ලක්සල සුරකීමේ ශිල්පී සේවක එකමුතුව සදහන් කරයි. 2010 වසරේ සිට ඉහල නිළධාරීන් සිදුකලේ තමන්ගේ තනතුරු රැකගැනීම සදහා උනන්දු වීම පමණක් බවත් සේවකයන්ගේ හෝ ශිල්පීන්ගේ යහපත වෙනුවෙන් කිසිවක් නොකළ බව සදහන් කරයි

ආයතනය මේ වනවිට පඩි ගෙවීමට පවා නොහැකි තැනකට තල්ලු වීම හරහා පෙනෙන්නේ එම ආයතනයේ ඉහල පුටු සදහා නිසි සුදුසුකම් ඇති පිරිසක් නොමැති වීමත් නිලධාරීන්ගේ කඹ ඇදීමත් නිසා ලක්සල සේවකයන් කබලෙන් ලිපට වැටෙන තැනකට පත්ව ඇත වත්මන් සභාපති වරයා විසින් සේවකයින්ගේ පඩි ගෙවීම සදහා කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා උත්සහ කරන තැනකට පත්ව ඇත එහෙත් දැනට මාස එකහමාරක් ගත වුවද සේවකියින්ගේ පඩි ගෙවීමට නොහැකි වී ඇති බව සංගමය පෙන්වා දෙයි

සංගමය ඉල්ලා සිටින්නේ සුදුසුකම් නැති පුද්ගලයන් තනතුරු වල තබාගෙන ලක්සල ආයතනයට ඉදිරියට යාමට නොහැකි බවත් ලක්සල ආයතනය තුල පරිපාලන වෙනසක අවශ්‍ය තාවය පෙන්වා දෙති. සුදුසුකම් නොමැති කම නිසා අල්ලස් කොමිසමේ චෝදනාවන්ට ලක්වූ නිළධාරීන් තවමත් තනතුරු වල සිටින බවත් ආයතනය පිටින් හෝ දක්ෂ පරිපාලකයන් පිරිසක් යොදවා මෙම ආයතනය රැක ගැනීමට මැදිහත්වන ලෙස ජනාධිපති තුමාගෙන් අගමැති තුමාගෙන් සහ අමාත්‍ය තුමන්ලාගෙන් ඉල්ලා සිටින බව ලක්සල සුරකීමේ ශිල්පී සේවක එකමුතුව සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *