කරුණා කියන්නේ භයානක කෙනෙක් තමයි හමුදාවේ 2000 ක් මරුවා

කරුණා අම්මාන් කියන්නේ කොරෝනා වලට වඩා භයානක පුද්ගලයෙක් කියල එක සභාපති වරයෙක් පසුගිය දවසක කියලා තිබුනා ඒක හරි කරුණා අම්මාන් කියන්නේ කොරෝනා වලට වඩා භයානක තමයි එකෙන් මැරුණේ 10 දෙනෙක් විතර හැබැයි අපි අලිමංකඩ දී සහ කිලිනොච්චියේදී හමුදා සෙබළුන් දෙදහසක් පමණ මරුවා ඒක නිසා කරුණා කියන්නේ භයානක පුද්ගලයෙක් තමයි මට මහින්ද අගමැති තුමා කීවා ජාතික ලැයිස්තුවෙන් එන්න කියලා හැබැයි ලේසියෙන් එන්න අවශ්‍ය නැහැ මොකද මම මගේ ජනතාවට සේවය කරලා තියෙනවා ඒක නිසා මැතිවරණයෙන් දිනලා මම පර්ලිමේන්තු යනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *