ජවිපෙ මාපලගම තරුණයන් සමඟ පුරන් කුඹුරු අක්කර 43ක් අස්වද්දයි !!

මාපලගම කුඹුරුහේන තරුණ ගොවි මහතුන් පිරිසක් මෙලෙස පුරන් කුඹුරු අක්කර 43ක් අස්වැද්දීමට පසුගියදා කටයුතු කර තිබේ.මෙම කාර්යයට  ජවිපෙ දකුණු පළාත් සභා හිටපු මන්ත්‍රී නලීන් හේවගේ මහතා ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම සත් කටයුත්ත සිදු කෙරිණි. මෙම කටයුත්ත ආරම්භ කිරීමේ උත්සවයට දකුණු පලාත් ආණ්ඩුකාර විලී ගමගේ මහතාද සහභාගී වූ. මේ අවස්ථාවේදී ගොවි මහතුන් සඳහා ජවිපෙ මන්ත්‍රී ප්‍රතිපාදන මඟින් බෙහෙත් ඉසින යන්ත්‍ර ලබාදීමද සිදු කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *