මියගිය තෝණ්ඩමන් වෙනුවට පුත් ජීවන් තරග බිමට

ඊයේ සවස හදිසි හෘදයාබාධයක් හේතුවෙන්මිය ගිය හිටපු ඇමති ආරුමුගම් තොන්ඩමන් වෙනුවට ඔහුගේ පුත් ජීවන් තොන්ඩමන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට නියමිත බව වාර්තාවෙයි වතුකරයේ ඡන්ද පදනම සහ රජුන් තනන නායකයන් වශයෙන් තොන්ඩමන් පරපුර ප්‍රකට සිටින ලදී සෞම්‍යමුර්ති තොන්ඩමන් ගේ මරණයෙන් පසු ඒ සදහා සෞම්‍යමුර්ති ආරුමුගම් රාමනාතන් තොන්ඩමන් මහතා පත්වන ලදී ඔහුගේ සමයේදී වතුකරයේ තනි බලයක් රදවාගෙන සිටි තොන්ඩමන් පරපුරට අභියෝගයක් දීමට පලනි දිගම්බරන් කරලියට පිවිසෙන ලදී මෙරට වැඩිම ජනගහනයක් සිටින ආසන පහ අතර තිබෙන නුවරඑලිය මස්කෙළිය ආසනය මොවුන්ගේ ප්‍රධාන බල කදවුර වෙති.

සෞම්‍යමුර්ති ආරුමුගම් රාමනාතන් තොන්ඩමන් මියයනවිට 55වන වියේ පසුවිය. ඔහු ශ්‍රී ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය නියෝජනය කරමින්, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙවර මැතිවරණයට නාම යෝජනා භාර දී තිබිණි. යම් අපේක්ෂකයෙකු මියගිය විට, ඒ වෙනුවෙන් වෙනත් අයෙකු නම් කිරීමට හැකියාව තිබේ.ඒ අනුව ජීවන් තොන්ඩමන්, සිය පියා වෙනුවට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට නියමිත අතර, තවමත් ඔහුගේ වයස අවුරුදු 26 කි.මේ අතර හිටපු ඇමතිවරයාගේ වැඩිමහලු සහෝදරියගේ පුත්‍රයා වන හිටපු ඌව පළාත් සභා අමාත්‍ය සෙන්දිල් තොන්ඩමන් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් මැතිවරණයට නාම යෝජනා ලබා දී තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *