පැහැරගත් ඝාතනය කල මාධ්‍යවේදීන්ට යුක්තිය ඉටුකරන්න // යාපනයේ විරෝධය

අතුරුදහන්වු මාධ්‍යවේදීන්ට සිහිකිරීම ස්මාරකය ඉදිරිපිටදී

අතුරුදහන් වු පැහැර ගැනීමට ලක්වු හා ඝාතනයට ලක්වු සියළුම මාධ්‍යවේදීන්ට යුක්තිය හා සාදාරණය ඉටුකර දෙන්නයි රජයට බලකරමින් යාපනය නගර මධ්‍යයේ පිහිටි ඝාතනයට ලක්වු හා අතුරුදහන්වු මාධ්‍යවේදීන්ට සිහිකිරීම ස්මාරකය ඉදිරිපිටදී 26 දින පුෂ්පහාර පිදීමකින් අනතුරුව විරෝධනාවයක් හා උද්ඝොසනයක් පැවැත් උනි
මෙම විරෝධතාවය සදහා මාධ්‍ය ආයතන හා මාධ්‍ය සංගම් නියොජනය කරමින් මාධ්‍යවේදීන්ට විශාල පිරිසක් සහභාගි විය
උද්ඝොසකයින් කියා සිටියේ පෙර පැවැති රජයන් විසින් විවිධ අවස්ථාවලදී පැහැර ගැනීම් අතුරුදහන් කරමින් හා ඝාතනයට ලක් වු මාධ්‍යවේදීන්ට සදහා සාදාරණයක් ඉටු කරදෙන ලෙසත් සදහා සිංහල මාධ්‍යවේදීන්ට කීපදෙනෙකු සදහා මේ වනවිට යම්තාක් තරමින් හෝ නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බවත් දමිල මාධ්‍යවේදීන්ට 45 දෙනෙකු ඝාතනයට ලක්ව හා පැහැර ගැනීම් වලට ලක්වු මාධ්‍යවේදීන්ට කිසිදූ නීතිමය ක්‍රියා මාර්ගයක් ගෙන තොමැති බැවින් හැකි ඉක්මනින් මොවුනටද යුක්තිය හා සාධාරනය ඉටුකරදෙන ලෙයසි
ජායා රූප ඊමෙල් කර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *