ජනාධිපති රාජ්‍ය ආයතන වලට පැන්නම සිස්ටම් චේන්ජ් වෙනවද ??

ජනාධිපතිවරයා රාජ්‍ය ආයතන වෙත කඩා පැන්නා හමුදා නිලධාරීන් අමාත්‍යංශ සහ ආයතන ප්‍රධානීන් බවට පත්කලා මේ දේවල් වලින් ආණ්ඩුව ජනතාවගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන දේවල් සිදු වුනාද නැහැ මේවා නාට්‍ය විතරයි ජනාධිපති වේරහැර මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවට කඩා පැනලා එතන කවුන්ටරයේ ඉන්න ළමයට මේ ආයතනය වෙනස් කල යුතු බව කියනවා එක නොවෙයි විය යුත්තේ අදාල අමාත්යංශය භාර ලේකම් වරයා ගෙනවිත් නිලධාරීන් ගෙනවිත් අවශ්‍ය වෙනස්කම් නොවෙයිද කලයුතු වන්නේ මහ රෝහලට ගියා වෙනස් වෙන්න කීවා සිදු වුනාද නැහැ

බැංකු නිලධාරීන් ගෙනවිත් බයකලා බැරිනම් යන්න කීවා මහා බැංකුවේ නිලධාරීන් ගෙනවිත් සමාජයට පෙන්න බැන්නා මධ්‍යයේ ලොකු මාතෘකා වුනා විතරයි රටටත් ජනතාවටත් වුනු සෙතක් නැහැ වාරයේ සභාපති බවට හිටපු හමුදා පතිවරයෙකු පත්කලා එතුමාට බැරි වුනා වාරයට පැමිණි දොඹකර ටික බාගන්න එහෙනම් හමුදා නිලධාරීන් පත් කළා කියලා ප්‍රශ්නය විසදුනේ නැහැ හල් මාපියාව නැතිකරන්න හමුදාව යෙදවූවා අවසානයේ තිබුණු මිලටත් වැඩියෙන් හාල් ගන්න සිදුවුනා එහෙනම් මේ ක්‍රමය යටතේ හමුදා නිලධාරීන් යෙදවීමෙන් විසදුම් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක ඔප්පු වෙලා ඉවරයි.

වියතුන් උගතුන් ආයතන වලට දානවා කීවා අවසානයේ නෙලුම් මාවතේ ඉන්න පිරිසෙන් ආයතන ටික පුරවා ගෙන රට හදන්න යනවා මේ කණ්ඩායම් රට හදපු විදිය අපි දැක්කා ජනතාව දැක්කා මේක නොවෙයි ඡ නඩය දුන් ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණේ මේ කීර්තිමත් හමුදා නිලධාරීන් නිකන් සමාජයේ විහිලු කාරයන් බවට පත්කරනවා හැර වෙන විකල්පයක් ආණ්ඩුවට නැහැ රජය සේවය ශක්තිමත් කිරීම සදහා මේවා නොවෙයි කලයුත්තේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *