කොරෝනා අවධානම නොතකා සිටීම හරිද???

මාවනැල්ල කෑගල්ල සමන් විජය බණ්ඩාර
වසංගත තත්වයෙන් ආරක්ෂා විමට මුඛ ආවරණ හා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක‍්‍රමවේද අනුගමනය කර යුතු වුවත් ඒ වෙනුවෙන් නිතී අනපණත් රජය මගින් නිකුත් කර තිබු පසුබිමක අද 12 උදෑසන හෙම්මාතගම නගරයේදි එම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක‍්‍රම අනුමනය නොකරන බොහෝ දෙනෙකු අපට දැක ගත හැකි විය.
එම මුඛ ආවරණ නොමැති පුද්ගයන් අතර හෙම්මාතගම නගරයේ වෙළෙඳ සැලකට පැමිණ නියමිත සෞඛය ආරක්ෂිත ක‍්‍රම උපායන් අනුගමනය නොකරන පොලිස් නිලධාරිවරයෙක්ද වෙයි. රට පුරා වසංගත තත්වය පාලනය කිරිම රජය සහ සෞඛය අංශ දිවා රාත‍්‍රී වෙහෙස මහන්සි වි කටයුතු කරන අතරවාරයේදි මෙලෙස සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක‍්‍රම අනුමනය නොකරන ලද පුද්ගලයන්ට දඩුවම් ලබා දිම හෝ දැනුවත් කිරිම දෛනිකව සිදු කිරිමට ජංගම පොලිස් නිලධාරින් යොදවා ඒ සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂාවට ලක් කර යුතු බවද ජනතාව පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *