ඡන්දහිමි නාමලේඛණ මුද්‍රණයට සමෘද්ධි මුදල් යෙදවීම ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න

2020 පැවැත්වීමට නියමිත මහමැතිවරණයට අදාල 2019 ඡන්දහිමි නාමලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මුදල් යොදවා මුද්‍රණය කිරීම සම්බන්දව පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සින බව, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ  ලේකම් චාමර මද්දුමකළුගේ මහතා නිවේදනයක් කිතුත්කරමින් විගණකාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

2020 පැවැත්වීමට නියමිත මහමැතිවරණයට අදාල මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි දිස්ත‍්‍රික්ක 25 ම 2019 ඡන්දහමි නාමලේඛණ සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මුදල් යොදවා මුද්‍රණය කිරීම ඔබගේ විශේෂ අවධානයට මෙයින් යොමු කරවමු.

02. මේ පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ඡන්ද හිමි නාමලේඛණ භාවිතා නොකර මෙන් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට පිටපතක් සහිතව සියළුම දිස්ත‍්‍රික් ලේකමිවරු වෙත නිකුත් කරන ලද 2020.04.18 දිනැති PE/2020/19 යන ලිපිය ඔබගේ අවධානයට යොමු කරවමු.

03. මේ වන විටත් දිස්ත්‍රික්ක වෙත බෙදා දී අවසන් කර ඇති මෙම සියළු ලේඛණ පුද්ගලික ආයතනයකින් මුද්‍රණය කර ඇති අතර ඒ සඳහා සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වෙත රුපියල් ලක්ෂ 12 ආසන්න මුදලක් වැය කර ඇති අතර එයද විධිමත් ක‍්‍රියා පටිපාටියකින් තොරව සිදු කර ඇති බව තොරතුරු අනාවරණය වේ.

04. ඉහත කරුණු කෙරෙහි ඔබගේ විශේෂ අවධානය යොමු කර කඩිනමි පරීක්සණයක් සිදු කරන මෙන් මෙයින් අප සංගමය මෙයින් ඉල්ලා සිටි බව එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *