“පරයා ඇතුලට නැගපිය” පොලීසිය භික්ෂුවට කියයි

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු රත්කරව්වේ ජිනරතන හිමිව අද දහවල් අරලිය ගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට පැවති උද්ගෝෂණයක් අතරතුර සුදුපැහැති ඩිෆේන්ඩර් රථයකට නංවාගත් ගත් අතර එසේ නංවා ගැනීමට යාමේදී ස්වාමීන් වහන්සේට පරුෂ චනයෙන් බැනවදින ආකාරදයද දැක ගැනීමට හැකි විය. 2019 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සම්බන්ධ ගැටළුව විසඳීමට ආණ්ඩුවට බලකරමින් මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්විණි. මේ සදහා විශ්ව විද්යාල සිසුන් පිරිසක්ද එක්ව සිටින ලදී

https://fb.watch/2Znz0RROCq/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *