අරණායක අය වැය ජන්දයේදි එජාපය ශ‍්‍රීලනිප එක්වි පොදුජන පෙරමුණ පරදවයි

2019 වර්ෂයේ අයවැය කෙටුම්පත සඳහා එජාපය සහ ශ්‍රිලනිප මන්ත්‍රීවරුන්

කෑගල්ල සමන් විජය බණ්ඩාර

අරණායක ප්‍රාදේශිය සභාවේ 2019 සඳහා වු අයවැය කෙටුම්පත අද 21 වැනි දින වැඩි ජන්ද දෙකකින් සම්මත කර ගැනිමට අරණායක ප්‍රාදේශිය සභාවේ බලයේ සිටින ආණ්ඩු පක්ෂයට හැකි විය.
ඒ අනුව 2019 වර්ෂයේ අයවැය කෙටුම්පත සඳහා එජාපය සහ ශ්‍රිලනිප මන්ත්‍රීවරුන් මෙන්ම ස්වාධින එක් මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ සහාය හිමි වු අතර ඒ අනුව අයවැයට පක්ෂව ජන්ද 15 ක් ලබා ගැනිමට දැනට සභාව කරගෙන යන ආණ්ඩුපක්ෂය වන එජාපයට හැකි විය.
පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් 14 දෙනොගෙන් දෙදෙනෙක් අද දින සභාවට අසනීප තත්වය හමුවේ පැමිණ නොසිටි අතර ඒ අනුව ඔහුන්ට ඔවුන්ගේ එදින පැමිණි මන්ත්‍රීවරුන් 12 දෙනාගේ සහාය මෙන්ම ස්වාධින කණ්ඩායමක් නියෝජනය කරන එක් මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ සහාය හිමි විමත් සමග අයවැයට විරුද්ධව ජන්ද 13 ක් ලැබුණි.ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයා ජන්දය ලබා දිමෙන් වැලකි සිටියහ.
පසුව සභාවේ අයවැය ජන්ද විමසිමෙන් පසුව පොදුජන පෙරමුණෙA අසනීප තත්වයේ සිටි අජන්ත දිසානායකවරයා පැමිණි අතර ඒ අනුව ඔවුන් ජන්ද 14 ක් ලබා ගත් අතර එක් ජන්දයකින් ආණ්ඩු පක්ෂය 2019 වර්ෂයේ අයවැය කෙටුම්පත සම්මත කර ගැනිමට දැනට ආණ්ඩු මෙහෙයවන සභාපතිවරයාට හා ආණ්ඩුවට පක්ෂව සිටින මන්ත්‍රීවරුන්ට හැකි විය.
අරණායක ප්‍රාදේශිය සභාව එහි සභාපති එජාපයේ නිහාල් සෙනෙවිරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරණායක ප්‍රාදේශිය සභාවේ මන්ත්‍රීවරුගේ සභා ගර්භයේදි රැස්විය.
සුපුරුදු පරිදි න්‍යාය පත්‍රය අනුව සභාවේ වැඩ කටයුතු සිදු වු අතර එම න්‍යාය පත්‍රයේ අවසාන වශයෙන් පැවැතියේ අයවැය කෙටුම්පත 2019 සඳහා සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සම්මත කර ගැනිමයි. එම යෝජනාව සභාපතිවරයා විසින් දහවල් 12.00 පසු වි සභාවට අවසන් යෝජනාව වශයෙන් ඉදිරිපත් අයවැය කෙටුම්පත සම්මත කර ගැනිම යෝජනා විය.
ඒ අනුව අරණායක ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති නිහාල් සෙනෙවිරත්න මහතා විසින් සභාවට අයවැය කෙටුම්පතෙහි සංරාශය සභාවට ඉදිරිපත් කර අතර එම අයවැය කෙටුම්පත මිට සතියකට පෙර සියලූ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිවෙස් වලට තැපැල් කරන ලද බවද ඔහු පැවසීය. ඒ අනුව සභාපති වරයා විසින් අයවැය සම්බන්ධයෙන් සාරාංශය ඉදිරිපත් කර පසුව ඒ සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරිමට මෙන්ම සංසෝදන ඇතැත් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කිරිමට අවස්ථාව ලබා දෙන ලදි.
ඒ අනුව පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් සිය අදහස් සභාව හමුවේ ඉදිරිපත් කරන ලදි.
විපක්ෂ නායක ඩබ්ලිව් ජයරත්න ( පොදුජන පෙරමුණ )
අපි මෙ අයවැය කෙටුම්පත අද දිනයේ සභා අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරිම සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරනවා. මෙ වෙනුවෙන් වෙනම දිනයක් යොදලා අදාල අයවැය කෙටුම්පත සියලූ සංසෝදන සිදු කිරිමට යටත්ව සම්මත කර ගන්න අපි විරුද්ධ පක්ෂයේ සිටියත් ඔබතුමාට අපි මෙක සම්මත කලේ නැතත් නිති්‍යානුකූලව සභාවේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් කම තිඛෙනවා. ඒ නිසා අපි සියලූ දෙනා ඉල්ලා සිටින්නේ මෙ අයවැය කෙටුම්පත සම්මත කර ගැනිමට වෙනත් දිනයක් ලබා දෙන ලෙසයි.
දිනෙෂ් ගුණරත්න මහතා ( පොදුජන පෙරමුණ )
අයවැය අද දිනයේම සම්මත කරලා ඛෙදිමකට යෑමට ඔබතුමා කියනවා නම් අපි ඒ සඳහා අනුමැතිය දෙනවා. මොකද දැන් රටේ විශාල ආණ්ඩු පෙරළියක් වේලා තියෙන්නේ පොදුජන පෙරමුණ හා ශ්‍රීලනිප එකතු වේලා ආණ්ඩුව පිහිටවලා තිඛෙනවා. ඒ නිසා ජනතාව බලා ඉන්නවා අද අපේ සභාවත් මොන වාගේ තීන්දු තීරණ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් ගන්නවාද කියලා එක දැන ගන්නත් එක්ක තවත් දිනයක් අයවැය විවාදයක් තියන්න බැයිනම් සභාපතිතුමා ඉල්ලන ඛෙදිමට ගියාට ගැටලූවක් නැහැ.
ලක්සිරි අලූත්වත්ත මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ( උප සභාපති )
අපේ පක්ෂ වල ඉහළ පෙළේ පිල් මාරු වේලා තිබුණාට අපේ මන්ත්‍රීවරුන්ට පක්ෂයෙන් නිල වශයෙන් දන්වා නැහැ ප්‍රාදේශිය සභාව කරගෙන යද්දි කුමන පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන්නද කියලා අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් ආසන සංවිධායකවරයා විසින්වත් දැනුවත් කරලා නැහැ. ඒ නිසා මෙ අය වැය අපි වැරද්දක් දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙ සඳහා අපේ කණ්ඩායමට විරුද්ධ විමට හැකියාවක් නැහැ.
සශික නුවන් මහතා ශ්‍රීලනිප
අපේ නායකයින්ගෙන් හෝ අඩුමගානේ ජනාධිපතිතුමාගෙන්වත් අපිට තාම අපි ප්‍රාදේශිය සභාවේ කොහොම කි්‍රයා කර යුතුයිද කියලා අපි දැනුවත් කරලා නැහැ ඒ නිසා මෙ අයවැය සම්මත කරගැනිම අද දිනට දාලා මෙ ජන්ද විමසිම සිදු කරලා අවසන් කරන්න. එක තවත් දිනකට ඇද ගෙන යන්න එපා යැයි ප්‍රකාශ කරන ලදි.
එහිදි එජාප මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන්ද විශාල පිරිසක් සභාවේ එම දිනයේම ජන්ද විමසිමකට යා යුතු බව තරයේ සිය අදහස් දැක්විම් වලින් ක්‍රියා සිටිම නිසා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් සභාපතිවරයාගෙන් විනාඩි 10 කට තම පක්ෂයේ සමාජික මන්ත්‍රීවරුන් සමග සාකජ්ජාවක් සඳහා අවශ්‍ය අවසරය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි පසුව ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දිමෙන් පසුව ඔවුන් අරණායක ප්‍රාදේශිය සභාවේ වෙනම කාමරයක සාකජ්ජාවක් පවත්වා මෙම ජන්ද විමසිමට සහභාගි විය. එහිදි ඉහත ජන්ද ප්‍රතිඵලය ලැබුණි.
අරණායක ප්‍රාදේශිය සභාව පසුගිය පළාත් පාලන ජන්දයේදි එහි වැඩි බහුතරය ආසන 14 ක් ලබා ගත් පොදුජන පෙරමුණට හිමි වු අතර මෙම ජන්දයේදි එජාපය මන්ත්‍රී 10 ක් ද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මන්ත්‍රී 1 ක්ද ස්වාධින කණ්ඩායම් දෙකකින් මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙක් සභාවට තේරි පත් විය. ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුන් 4 සභාවට තේරි පත් විය. ඒ අනුව එම ස්වාධින එක් මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ සහාය පොදුජන පෙරමුණට ලැබුණු අතර ඒ අනුව පොදුජන පෙරමුණට මන්ත්‍රීන් 15 ක්ද, එජාපය , ශ්‍රීලනිප ස්වාධින එක් මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ සහායෙන් එජාප අරණායක ප්‍රාදේශිය සභාවේ වැඩි මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහායෙන් එහි ආණ්ඩු බලය ලබා ගෙන එජාපයට සභාපති පුටුවත් ශ්‍රීලනිප උප සභාපත් පුටුවද ලබා දිමෙන් මෙතෙක් එහි කටයුතු පවත්වාගෙන යන ලදි.
අද දින පැවැති අයවැය කෙටුම්පත වෙනුවෙන්ද ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුන් සිව් දෙනාගේ සහාය එජාපයට හිමි වු හෙයින් අයවැය කෙටුම්පත පහසුවෙන් සම්මත කර ගැනිමට හැකි විය. අයවැය සම්මත වුවායින් පසුව විපක්ෂ නායක ඩබ්ලිව් ජයරත්න මහතා විසින් මෙම අයවැය සම්මත කිරිම සම්බන්ධයෙන් හා ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුන් ක්‍රියා කර අන්දම දැඩි දෝශ දර්ශණයට ලක් කොට කථා කරන ලදි. එතුමාගේ අදහස් දැක්විමෙන් පසුව සභාපති නිහාල් සෙනෙවිරත්න මහතාද පැවසුයේ අද දින මෙම අයවැය සම්මත කර ගැනිමට නොහැකි වුවානම් තමා සභාපතිකමෙන් අස් වි යන බවයි. ඒ අනුව එතුමා සභාවේ අදහස් දක්වමින් සිටියදි පොදුජන පෙරමුණ මන්ත්‍රීවරුන් සභාව අවසන් විමටත් පෙර එයින් නික්ම යන අයුරුද මාධ්‍යවේදින්ට දැක ගත හැකි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *