මිරිස්සේ අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කෙරේ.

ආරක්ෂාවට විශාල පිරිසක් යොදවලා .

මිරිස්ස වෙරළ තීරයේ අනවසරයෙන් ඉදිකර ඇති ගොඩනැගිලි මේ වනවිට ඉවත් කරමින් පවතිනවා. පසුගිය දිනක මේවා ඉවත් කිරීමට සියල්ල සූදානම් කොට තිබුනද හදිසියේම නතරකර දැමුනා.
නමුත් අද දිනයේ මේවා සියල්ල ඉවත් කරමින් පවතිනවා.ආරක්ෂාව සඳහා විශාල පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් හා ජල ප්‍රහාරක රථ ද සූදානම් කොට තිබෙන නමුත් මේ වනතෙක් කිසිදු කලබල කාරී සිදුවීමක් ඇති නොවූ බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කරන්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *