“ඔබත් ලෑස්තිනම් මමත් ලෑස්තියි” ඒක දැන් විහිළුවක් වෙලා // කුමාර වෙල්ගම

දේශපානය හදුනන සියලු දෙනාට පිළිගත හැකි සුදුසු නායකයෙකු පහලවනු ඇති බව

මේ වසරේ අවසානයේ පැවැත්වීමට නියම්ත ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වන අපේක්ෂකයන් විවිධ අදහස් පලකරනවා “ඔබත් ලෑස්තිනම් මමත් ලෑස්තියි” කියනවා,තවත් අය පුරවැසි භාවය අහෝසි කරගත්තා කියනවා, යනුවෙන් මේ වනවිට සිව් දෙනෙකු ප්‍රකාශ කර ඇති බවත් එම ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් දැන් විහිළුවකට ලක්ව ඇති බවත් ඒකාබද්ද විපක්ෂයේ කළුතර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා සඳහන් කරයි.

මීළග ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීමට කාලය එළඹෙන්නේ මේ වසරේ එනම් 2019 අවුරුද්ද අවසානයේ බවත් ඒ වනවිට මිනී නොමරණ,ජනතාවට හිතැති ,දේශපානය හදුනන සියලු දෙනාට පිළිගත හැකි සුදුසු නායකයෙකු පහලවනු ඇති බවත් කුමාර වෙල්ගම මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කරයි.

ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ…
ඒක නිසා තාම ජනාධිපති මැතිවරණයක් ගැන කතාවුනාට ජනාධිපති මැතිවරණය තියන්නේ මේ අවුරුද්දේ අවසානෙට.කවුරුත් කලබල විය යුතු නැහැ අවශ්‍ය අපේක්ෂකයා අපි තෝරා ගන්නවා .මගේනම් ජනාධිපති අපේක්ෂකයා මහින්ද මහත්තයා මම හිතන්නේඑහෙම නැත්නම් ඒ වෙනකොට සුදුසු පුද්ගලයෙක්, රටට හිතවත්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන, ඒ වගේම මිනීමරන්නේ නැති කෙනෙක් ඉබේම තේරෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *