රට ආරක්ෂා කරන්න නම් ඇමරිකාව සමග ඇතිකරගත් ගිවිසුම් අහෝසි කර පෙන්වන්න

ඔය මොන ගිවිසුම ගැහුවත් රටට අවාසි ගිවිසුම් මොකද ඇමරිකාව අපේ රට සමග ගිවිසුම් ගැහුවේ දීර්ඝ කාලීන බලාපොරොත්තු ඇතිව අපි ඇමරිකාව සමග අත්සන් කරපු ගිවිසුම් දෙක අනුව ඇමරිකාවට පුළුවන් ඕනෑම මොහොතක අපේ රට ඇමරිකාවේ අවශ්‍යතාවට භාවිතා කරන්න පාලකයෝ මේවා හිතුවේ නැති උනාට බරපතල තත්වයන් ඉදිරියේ අපේ රටට අත්වීමට නියමිතයි අපි කියනවා පුලුවන්නම් ජනාධිපති හරි ආණ්ඩුව හරි මේ ගිවිසුම් අහෝසි කරන්න කියලා එයාලා මේවා කරන්නේ නැහැ ඔවුන් ගිවිසුම් වල පියවරු

“ඔය සෝෆා කියන ගිවිසුම අත්සන් කළේ 1995 චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය ජනාධිපති කාලේ. ඒක තාම තියෙනවා. ඇක්සා ගිවිසුම අත්සන් කළේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ආරක්ෂක ලේකම්වරයා හැටියට 2007 අවුරුද්දේ ඇමරිකාව එක්ක. ඇමරිකාවෙ මෙහේ හිටපු තානාපති රොබර්ට් ඕ බ්ලේක් එක්ක. ඒ ගිවිසුම අවුරුදු 10කට අත්සන් කළා, 2017 අවුරුදු 10 පිරුණා. 2017 නැවත එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ඒ ගිවිසුම දික් කළා.

ඒ නිසා අපේ රටේ දැනටත් මේ ගිවිසුම් දෙකම වලංගුයි. මේ ගිවිසුම් දෙක අත්සන් කරලා ලංකාව පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ඒගොල්ලොන්ගෙ හමුදා මෙහෙයුම්වලදී ලංකාවේ භූමිය ඔවුන්ට පාවිච්චි කිරීමට ඉඩ දෙනවා කියලා. ජාත්‍යන්තර නීති, සෙල්ලං නැහැ. ඒ නිසා ඕනෙ වෙලාවක ඇමරිකාව මේ කලාපයේ යුද්ධයක් ආරම්භ කරගත්තොත් ඇමරිකාව කිව්වොත් අපට ඒ යුද්ධෙ සඳහා ලංකාව පාවිච්චි කරන්න ඕනෙ කියලා අපි ඉඩ දෙන්න බැඳිලා ඉන්නවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *