අපිට මනාප අංක ඕනෑ නැතිනම් කොහොමද මැතිවරණය කරන්නේ

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂිකා ගීතා කුමාරසිංහ කියයි

අපි නාමයෝජනා දීලා තියෙන්නේ අපිට අංක ඕනෑ නැතිනම් කොහොමද මැතිවරණය කරන්නේ අද මැතිවරණයට දිනයක් නැහැ අංක නැහැ අපිට මනාප අංක දෙන්න මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය කරගෙන්න යන්න මොනවද මේ කරන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ අපි මනාප අංකය ලැබෙන තෙක් බලන් ඉන්න වෙලා මතිවරණ කොමිසමේ වගකීම මැතිවරණය තියන්න වගේම අපේක්ෂකයන්ගේ මනාප අංක ලබාදීමත් එහෙමයි අපි මැතිවරණ කටයුතු කරගෙන යන්න මනාප අංකය නැති නිසා ලොකු පාඩුවක් වෙලා තියෙන්නේ ඒ නස අපේ මනාප අංක ලබාදෙන්න කියලා මැතිවරණ කොමිසමට කියනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *