මෙහම ගියොත් කඩින් කඩ මැතිවරණය තියන්න සිදුවෙයි

තැපැල් ඡන්දය තියන්න බාධාවක් නැහැ එක නිසි පරිදි සිදුවෙනවා යොදා ගත පරිදි සිදුවෙනවා නියමිත දවස බැරි වුණත් ඒ සදහා දින තියෙන නිසා ගැටළුවක් නැහැ මේ ආකාරයට කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සිදුවීම තුල මහ මැතිවරණයේදී සිදු නොවේවායි කියා කරනවා යම් හෙයකින් එවැනි තත්වකට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය පියවර මැතිවරණ කොමිසම් සතුව තිබෙනවා එහිදී ක්‍රමවේදයන් රැසක් ගැන අප සිතලා තියෙන්නේ යම් ස්ථාන ලොක් ඩොවුන් කලොත් එහි මැතිවරණ වෙනම පැවැත්වීම කල හැකියි එහෙම කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන තිබෙනවා කඩින් කඩ වුවත් මැතිවරණය තියන්න තියෙන අවස්ථාව අපි බැහැර කරන්නේ නැහැ ඒ සියල්ල මැතිවරණ කොමිසම මගින් සාකච්චා කර තීරණය ගන්නවා

අපේ එකම ඉල්ලීම වුණේ සෞඛය රීතීන් ගැසට් කරන්න කියන ඉල්ලීම සිදුවෙලා නැහැ ජනධිපතිතුමා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඇතුළු සියළු අය දැනුවත් කළා මේක කොතන හිරවෙලා තියෙන්නේ කියන එක අපිටත් ප්‍රශ්නයක් අපි පුටු තියලා සීමා පනවලා තිබුනත් එවැනි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මැතිවරණයෙන් පස්සේ ඇමරිකාව වගේ තත්වයකට මුහුණ දෙන්න වුනොත් කවුද කියන්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *