හතරවන කොරෝනා ආසාධිත මරණය IDH රෝහලෙන් වාර්තාවෙයි!!

මෙරටින් වාර්තාවන් හතරවන කොරෝනා ආසාධිත මරණය ලෙස කොළඹ IDH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි 58 ට හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා සදහන් කරයි මේ අනුව කොරෝනා ආසාධිත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 151 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බවද සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *