මීරිගමට ඇද හැලුණු අයිස් වැස්ස // වීඩියෝ සහිතයි

මීරිගම ප්‍රදේශයට 08/03/2021 දින සවස් කාලයේ ඇද හැලුණු ධාරානිපාත වර්ෂාව සමග අයිස් කැට වැටී ඇති බවට වාර්තාවෙයි වර්ෂාව සමග දැඩි සුළගක් ප්‍රදේශය පුරා පැතිර තිබූ අතර නිවෙස්වල වහල මතට වැටෙන ශබ්ධය නිරීක්ෂණය කිරීමේදී අයිස් වැටෙන බව දුටු බවත් විනාඩි 5 ත් 10 ත් අතර කාලයක් මෙලෙස අයිස් කට පතිත වූ බව මීරිගම ප්‍රදේශයේ ජනතාව සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *