රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්ක බැහැ කියලා ව්‍යවස්ථාවේ ලියන්න ඕන

මන්ත්‍රී නලීන් බණ්ඩාර මහතා

ලබන සඳුදා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවනවා. කතානායකට අකමැති නම් යෝජනාවක් ගෙනත් කතානායක අයින් කරන්න ඔවුන්ට පුලුවන්. දැන් කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමඟ වැඩ කරන්න කැමති නෑ, වෙනත් කෙනෙක් නම් කළොත් පුලුවන් කියලානේ. ඡන්දෙන් පස්සේ ආයෙත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා පත්වුණොත් ව්‍යවස්ථාව එයාලා අර්ථ දක්වන විදියට පහුවදාම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා එක්ක වැඩ කරන්න බෑ කියලා ඒ පාර්ලිමේන්තුවත් විරිසරුවන්න පුලුවන්. මේ වෙලාවේ කළ යුත්තේ මහ මැතිවරණයකට යන එක නෙමෙයි. ජනාධිපතිවරණයකට යන එකයි කළ යුත්තේ. ‘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *