වෙල්ගම පැය පහක් පුරා අධිකරණයේ බංකුව මත ඉදලා

තවත් මන්ත්‍රීවරුන් ගණනාවක් මෙම අධිකරණ භූමියට පැමිණ සිටින ලදී.

ඒ පසුගිය සිකුරාදා දිනයයි කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ එකම හිස් ගොඩකි 9.30 පසුවන විට ඒ අතරින් පැමිණිය සියලු දෙන දන්නා අදුනන කුමාර වෙල්ගමය උසාවියේ බැංකුවේ කොණකින් හිදගත් ඔහු තම නඩුව කැදවන තුරු එම ස්ථානයේ රැදී සිටින ලදී.එදින ශේෂ්ඨධිකරන්යේ පවතී උත්සවයකට සහභාගී වීම සදහා ලංකා ජයරත්න මහේස්ත්‍රාත් තුමිය ගොස් සිටීම නිසා එදින උසාවි කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ප්‍රමාද වන ලදී.

සාමන්‍යයෙන් අධිකරණ කටයුතු 9.30 පමණ වන විට ආරම්භ වන අතර එහෙත් මෙදින අධිකරණ කටයුතු 11.30 පමණ ආරම්භ කරන ලදී.සාමාන්යෙන් දේශපාලකයන්ට එක තැන සිටීමේ පුරුද්දක් නොමැත මා සිටි අසුනට ඉදිරි බැංකුවේ හිදගෙන සිටි වෙල්ගම මන්ත්‍රීවරයා තම අසලින් යන සියලු දෙනාට සිනහවකින් සංග්‍රහ කිරීමට අමතක නොකරන ලදී.ඉඩ හිට තම ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු පැමිණ යම් යම් දේ මන්ත්‍රීවරයාට සදහන් කළද දහවල් 1.30 පසුවී මන්ත්‍රීවරයාගේ නඩුව කැදවන තුරු බලා සිටී මන්ත්‍රීවරයා නඩුව කැදවන විගසින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් වන ලදී.ඒ වන විටත් පැය පහකට අසන්න කාලයක් ඔහු එම ස්ථානයේ රැදෙමින් සිටින ලදී.

මෙහිදී මන්ත්‍රීවරයා තම වරප්‍රසාද හෝ කාගේ හරි හයියක් ගෙන නොමැති බවත් පැහැදිළි වන ලදී. මෙම ලිපිය ලිවීමේදී ඔහු කරන ලද වරද කුමක් ද හෝ වංචාව කුමක් ද යන්න සම්බන්ධයෙන් කථා නොකරමි ඒ සදහා අධිකරණය තීරණය ගනු ඇත. එහෙත් එදා දිනයේ තවත් මන්ත්‍රීවරුන් ගණනාවක් මෙම අධිකරණ භූමියට පැමිණ සිටින ලදී.ඒ හිටපු අමාත්‍ය වරයෙකු වූ ගාමිණී ලොකුගේ (තෙල් සංස්ථාවේ සිධියේ මන්ත්‍රීවරයා ගේ පාර්ශවය සදහා ) ,සරණ ගුණවර්ධන.(වාහන අව භාවිතාවකට අදාල නඩුව සදහා )රුවන් රණතුංග (අර්ජුන රණතුංග මහතාගේ තෙල් සංස්ථාවේ සිද්ධිය වෙනුවෙන්) ඔවුන් සියලු දෙන උසාවි භූමියේ සිටිනු දක්නට ලැබුණි.  ඔවුන් එකිනෙකා සමග කථාකරමින් අධිකරණය ආසන්නයේ රැදී සිටින ලදී. එහෙත් කුමාර වෙල්ගම මන්ත්‍රීවරයා පැය පහක පමණ කාලයක් අධිකරණයේ බැංකුව මත හිදගෙන සිටින ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *