“කොරෝනා එන බව දන්නවා බයට කීවේ නැහැ”

මහින්ද මහත්තයා ජනපති නොවුණොත් ගෝල්ෆේස් එකේ වෙඩි තබාගන්නා බවට 2015 දී අනාවැකිය කියපු ජ්‍යාතිර්වේදී චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාරනායක මහතා සදහන් කරන ලදී ඒ අනුව මෙවර ලෝකය වසාගෙන ඇති කොරෝනා වසංගතය පිලිබදව තමන් දැනගෙන සිටි බවත් හිතට දැනුනු බය නිසා එය ප්‍රසිද්ධ නොකළ බවත් රුපවාහිනී වැඩසටහනකට සහභාගී වෙමින් සදහන් කරන ලදී .තමන් මේ බව එස් බී දිසානායක මහතා සමග සදහන් කල බවත් මෙතරම් විද්‍යාව දියුණු ලෝකයේ මෙවැන්නක් මෙතරම් විවසනයක් ඇති වෙතයි තමන් විශ්වාස නොකළ බවත් තමන්ට දැනුනු එම බයානක කම රටට කීමට නොහැකි වූ බවද සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *