“මම මිරිස් කුඩු ගැන පොතක් ලියනවා” ප්‍රසන්න රණවීර කියයි!!

මම ඉස්සරහට මිරිස් කුඩු ගැන පොතක් ලියනවා මට කියන්න තියෙන්නේ මම මිරිස් කුඩු නොවෙයි අපේ දේශපාලන කදවුර වෙනුවෙන් විශාල කැප කිරීම් කරපු කෙනෙක් එදා මර්වින් සිල්වා කැලණියේ මර බලය පතුරන අවස්ථාවේ පාක්ෂිකයන් ආරක්ෂා කරමින් සටන් කරපු කෙනෙක් එදා පාක්ෂිකයෝ දැක්කා මම මොකද්ද කැලණියේ මිනිසුන් වෙනුවෙන් කලේ කියලා මට මිරිස් කුඩු චෝදනාව කරන අය ප්‍රසන්න රණවීර දේශපාලනය වෙනුවෙන් පක්ෂය වෙනුවෙන් මහින්ද මහත්තයා තනි නොකර දුෂ්කර ගමනක් ගිය හැටි කැලණියේ විතරක් නොවෙයි ගම්පහම අපේ කදවුරේ ජනතාව දන්නවා

මම දේශපාලනයට අවේ පුංචි තැනින් එදා ප්‍රසන්න රණතුංග මහත්තයා මාව අතින් අල්ලාගෙන පාර්ලිමේන්තුවට රැගෙන ගියා මම එදා වගේම අදත් කැලණියේ සියනෑවේ මිනිසුන් සමග බද්ධ වෙලා තමයි දේශපාලනය කරන්නේ ගමේ පොඩි මිනිහගේ හඩ තමයි මම නියෝජනය කරන්නේ මට දේශපාලනයෙන් හම්බ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ගමේ මිනිහට සේවයක් කරන්න ලැබුනොත් ඇති

එදා මහින්ද මහත්තයා තනි නොකළ අපි එතුමා මෙරටේ නැවත ජනවරමක් තියෙන නායකයා බවට පත්කලා එතුමා දන්නවා ප්‍රසන්න රණවීර කවුද කියලා මම එදා පාර්ලිමේන්තුවේ අරගලයට මැදි වුණා ඒ අපේ පාක්ෂිකයන් වෙනුවෙන් මිසක් මගේ පුද්ගලික අවශ්‍ය තාවයකට නොවෙයි එදා පාක්ෂිකයන් වෙනුවෙන් පාක්ෂිකයන්ගේ අරමුණ

මම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉටුකලා ඒකට සාධාරණය පාක්ෂිකයා කරාවි මට මඩගහන චෝදනා කරන අය හැංගිලා කරන සෙල්ලම් ජනතාවට පෙනෙන්නේ නැහැ මම ජනතාවට පක්ෂිකයට සංවේදී වැඩි නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ කැලණියේ ගම්පහ මිනිස්සු මේක තේරුම් ගෙන මාව මෙවරත් ඉහලින් ඔසවා තබන බවට විශ්වාසයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *