රට පුරා ගෙවතු වගාවට දිරිදෙන දිරිය මිනිසුන්

යක්කල ප්‍රදේශයේ පැවති ගෙවතු වගා වැඩසටහන සහ රුක්රෝපණ වැඩසටහන

පරිසරය රැකීම වෙනුවෙන් රජය සහ පුද්ගලික අංශය දැනට වසර ගණනක සිට විවිධ වැඩසටහන් නිර්මාණය කරන ලදී පසුගිය රජය සමයේ පරිසර අමාත්‍යාංශය ජනාධිපතිවරයා යටතේ තබා ගනිමින් පාලනය කිරීම දක්නට ලැබුණි කෙසේ වෙතත් මෙරට පරිසරය රැකීම වෙනුවෙන් එවැනි ක්‍රියාදාමයම් ඉවහල් වුවද සමස්ත පරිසරය රැකීමට මිනිස් පවුර පෙළගැසීම අනිවාර්ය කාර්යකි ජනතා සහභාගීත්වයකින් තොර පරිසර රැකීම පොතට නීතියට පමණක් සීමා වන්නකි රටේ සිව්කොණ පරිසරය රැකීම පාට පක්ෂ ජාති ආගම බේදයකින් තොරව පෙරට පැමිණීම අත්‍යවශ්‍යය එය අනාගත අවශ්‍යතාවය හදුනා ගැනීම සියලු දෙනාගේ යුතුකම සහ වගකීම බවට පත්ව ඇත

චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක සහ නිෂ්පාදක නිශාන්ත ජයකොඩි මහතා සහ පුජ්‍ය එලගම්මිල්ලව පොඩි හාමුදුරුවෝ සහ සිංහල සංවිධාන එකමුතුවේ නදීෂ දුලාර යන අය එකතුව රටේ ජනතාවගේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවයක් වන එළවලු ගෙවතු වගාව හදුන්වා දෙමින් රටපුරා එළවලු වවන රැල්ලක් ඇතිකිරීම අරමුණු කරගෙන ආරම්භ කල ගෙවතු වගා සංග්‍රාමයේ තවත් පියවරක් ගම්පහ යක්කල ප්‍රදේශය මුල්කරගනිමින් පවත්වන ලදී

රටේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය තත්වය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණු සහිතව වස විසෙන් තොර ගෙවතු වගා ක්‍රමයක් හදුන්වාදී ඇත ඒ සදහා චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක සහ නිෂ්පාදක නිශාන්ත ජයකොඩි මහතා මුල්‍ය දායකත්වය සපයන අතර පුජ්‍ය එලගම්මිල්ලව පොඩි හාමුදුරුවෝ එම වගාවට අවශ්‍ය පල වර්ග ලබාදීම සිදුකරනු ලබයි කිසිදු ආර්ථික ලබයකින් තොරව රටේ ජනතාවගේ ප්‍රධාන අවශ්‍යත්වයක් වන එළවලු ගෙවතු තුල නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව ඇති කිරීමත් ජනතාවට වස විසෙන් තොර අහාර රටාවකට හුරු කිරීමත් වෙනුවෙන් මොවුන් ගන්නා උත්සාහය වෙනුවෙන් ඉහල ප්‍රතිචාර ලැබෙමින් ඇත.

මේ සදහා රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබෙන්නේනම් තවදුරටත් තම සේවය පුළුල් කල හැකි බව ඔවුන්ගේ අදහසයි මෙම එළවලු වගාවට සමගාමීව රුක්රෝපණ වැඩ සටහනද ඔවුන් ආරම්භ කර ඇත ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පැළද පුජ්‍ය එලගම්මිල්ලව පොඩි හාමුදුරුවෝ විසින් සකසා ඇත ඉදිරි මාසය තුල මෙවැනි තවත් වැඩසටහන් රැසක් කිරීමට තම සන්ධානය බලාපොරොත්තු වන බව සදහන් කරයි ගම්පහ යක්කල ප්‍රදේශයේ පැවති ගෙවතු වගා වැඩසටහන සහ රුක්රෝපණ වැඩසටහන වෙනුවෙන් කලාකරුවන් පිරිසක් ඇතුළු ගම්වාසීන් එකතු වන ලදී ඔවුන් සුන්දර අත්තනගලු ඔය දෙපස රුක්රෝපණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *