අපි ඉන්නේ එක හඩින් හිට්ලර්ලාට කැමති නැහැ

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තුළ එක මතයක් නැහැ

හිට්ලර් පන්නයේ පාලනයක් පසුගිය සමයේ පෙන්නුම් කළ බවත් එය භයානක බවත් සඳහන් කරන මහින්ද පිලේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා සඳහන් කරන්නේ පැහැදිලි ලෙස මහින්ද පිල තුළ බෙදීමක් හටගෙන ඇති බවයි.

“නෑ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තුළ එක මතයක් නැහැ. අපි ඉන්නේ එක හඩකින්. හිට්ලර් ගැන පෙන්නපු ආදර්ශය ඉතාම භයානකයි. වැරදියි. අනික් කට්ටිය මොනව කියනද කියන එක වෙනස්. ඒකයි මම කිවිවේ මත භේදයක් තියෙනවා, දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඒක තමයි ලොකුම අවාසනාව.

හිට්ලර් වෙනුවෙනුත් යම් අදහස් දැක්වීමක්, කණ්ඩායමක් ඉන්නවනම් ඒක ෆැසිස්ට්වාදයේ කුළී කාර කමක්…” යැයි එහිදී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *