කොරෝනා නිසා හිල්ටන් සහ ගෝල්ෆේස් හෝටල් වසා දමයි

අද දිනයේ මෙරට ප්‍රධාන හොටෙල් දෙකක් වසා දැමීමට එහි පාලන අධිකාරිය තීරණය කරන ලදී කොරෝනා ආසාදිතයෙකු හේතුවෙන් කොළඹ හිල්ටන් හෝටලය සහ ගෝල්ෆේස් හෝටලයද තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.

කොළඹ මහ නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සඳහන් කරන්නේ හිල්ටන් හෝටලය ඇති ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයෙකු හමුවුන නමුත් හෝටල් පරිශ‍්‍රයෙන් දැයි තහවුරු කිරීමට නොහැකි බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *